I dag öppnades en uppdaterad version av modulen elevdokumentation på Stockholms stads skolplattform för medarbetarna efter att den stängdes hastigt för över en månad sedan efter att en privatperson uppmärksammat allvarliga säkerhetsbrister.

Med ett enkelt skript kunde en person med inloggning till plattformen även komma åt elevers omdömen, namn och personnummer och även vårdnadshavares personnummer.

I samband med stängningen initierades en utredning kring vad som hänt och även säkerhetstestning av alla delar i skolplattformen.

Nu återstår säkerhetstestning för att så snart som möjligt även kunna öppna elevdokumentationsmodulen för föräldrar och elever, enligt Anette Brifalk som är enhetschef för digital kommunikation på Stockholms stad.

Någon dag efter stängningen beslutade också skolborgarrådet Lotta Edholm (L) att göra en översyn av stadens skolplattform

– Incidenten häromdagen fick bägaren att rinna över. Det har varit problem sedan start och jag kräver nu att skolplattformen genomlyses i sin helhet. Dessa kvalitets- och säkerhetsbrister är fullkomligt oacceptabla, sa hon i ett pressmeddelande.

Den översynen är dock ännu inte klar utan väntas pågå under hösten.

Läs också: Skolplattformen: Läckta elevdata utreds – ”men de flesta delarna fungerar ändå”
Skolplattform läcker omdömen och elevdata – Stockholms stad panikstänger