När produktiviteten sviker och den globala konkurrensen hårdnar behöver Sverige satsa ännu mer på de investeringar som visar vägen mot framtiden. Allt fler signaler indikerar att ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur. Regeringen måste visa handlingskraft och prioritera de reformer som driver på utvecklingen i rätt riktning. Detta krävs:

Framtidens infrastruktur: I dag saknas höghastighetsbredband i omkring 6 av 10 hushåll och arbetsplatser på landsbygden. Klyftan mellan stad och land måste slutas. Staten behöver investera ytterligare 8 till 10 miljarder kronor för den fortsatta utbyggnaden.

Livslångt lärande: Insatser som motiverar och möjliggör för människor att vidareutbilda sig under hela livet behövs. Utbildningsanordnare som finansieras offentligt måste göra sitt utbud tillgängligt på yrkesverksammas villkor. Skatteavdrag för företag som satsar på kompetensutveckling bör införas. Särskilda satsningar behövs för att locka fler kvinnor till att utbilda sig inom it och digitalisering.

Digital omställning i offentlig sektor: Välfärden står inför stora utmaningar, det behövs närmare 500 000 nya medarbetare i kommuner och regioner fram till år 2026. Även staten står inför stora utmaningar. Hoppet ligger i användning av ny teknik, data, automatisering, artificiell intelligens (AI) och nya arbetssätt. Ett nära samspel med innovativa företag inom den digitala sektorn är helt avgörande.

Globalt ledarskap för digitalisering: Vi behöver ytterligare stärka bilden av Sverige som en nation som tar sikte på framtiden. Det måste bli enklare för företag att rekrytera från utlandet. Vill vi behålla och locka nya digitala entreprenörer och företag till Sverige så måste vi se över föråldrade regelverk som i dag försvårar för både företag och privatpersoner. 

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Stärkt tillit för en uppkopplad värld: Det behövs ett systematiskt säkerhetsarbete hos både offentliga och privata aktörer. I en alltmer uppkopplad värld behövs ökad medvetenhet om, och prioritering av, digital säkerhet. Allmänhetens förståelse och förmåga att hantera den värld vi lever i behöver också stödjas.

Dessa fem reformer kommer att motverka lågkonjunkturen och rusta Sverige för framtiden. Vi vet att den digitala omställningen av samhället är den bästa garantin för att skapa en konkurrenskraftig ekonomi. Sveriges digitala sektor arbetar redan i dag för att framtidssäkra Sverige. Nu måste regeringen dra sitt strå till stacken. Det är tillsammans som vi bygger morgondagens hållbara och smarta samhälle.

Thomas Erséus, vd, Almega

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT & Telekomföretagen

Läs också: Arg på digitaliseringshinder? Så kan lagen bli ett stöd i stället