2020 löper EU:s nuvarande digitala agenda ut. Den har EU-kommissionen arbetat efter sedan 2010 och det har handlat mycket om att skapa en digital inre marknad utan friktion. Det har handlat om sådant som att anpassa dataskyddet till den digitala åldern – GDPR – att ta bort geoblockeringar i e-handeln och också den omdiskuterade digitala upphovsrätten.

Anpassa EU för den digitala åldern

I november tillträder den nya EU-kommissionen och den nya ordföranden Ursula von der Leyen har redan i sin avsiktsförklaring från i somras pekat ut digitalisering som en av hörnstenarna för EU:s arbete framåt.

­­– Vi måste anpassa vår inre marknad till den digitala åldern, vi måste göra det mesta av artificiell intelligens och big data, vi måste förbättra vår cybersäkerhet och vi måste jobba hårt med vår tekniksuveränitet, sa hon i samband med att hon presenterade de nominerade till sin EU-kommission.

Ännu pågår utfrågningarna av de tilltänkta kommissionärerna i EU-parlamentet och vi vet inte om alla är på plats när kommissionen börjar sitt arbete. Men de frågor som Ursula von der Leyen lyft och de uppdrag som hon gett kommissionärskandidaterna visar inriktningen framåt.

Redan under sina 100 första dagar har hon för avsikt att rivstarta med att föreslå en gemensam europeisk lagstiftning kring de etiska frågorna som AI väcker. Hon vill särskilt se på hur datadriven innovation kan användas för att skapa välmåga i samället och företagen.

Investeringar i AI ska prioriteras. Och hon vill också föregå med gott exempel och digitalisera EU-kommissionen genom att implementera digitala metoder och verktyg för digital dimplomati.

Reglering kring digitala plattformar på gång

­Men det som kanske kommer att bli mest omdebatterat rör det som EU-kommissionen kallar Digital Services Act och som enligt Ursula von der Leyen handlar om att ”uppgradera regler för ansvar och säkerhet på våra digitala plattformar, tjänster och produkter”.

Ett syfte med den nya regleringen är att ge EU nya verktyg för att komma åt hat, olagligt innehåll och politisk annonsering på digitala plattformar och ge helt andra muskler i förhållande till de stora teknikföretagen.

Enligt Financial Times väntas lagstiftningen kunna innehålla nya regler för ökad transparens när det gäller politisk annonsering som tvingar de stora plattformarna att låta sina algoritmer granskas. Lagen är tänkt att vara klar i slutet av nästa år.

– Vi behöver rättsäkerhet så att alla operatörer känner till spelreglerna, säger en hög EU-tjänsteman till tidningen.

Hon ska ta det övergripande digitala ansvaret

Ansvarig för att genomföra det mesta av det van der Leyen mejslar ut är den högprofilerade danska EU-kommissionären Margrethe Vestager – som tidigare haft ansvar för konkurrensfrågor – som nu är tänkt att bli så kallad exekutiv vice president för digitala frågor. Det innebär att hon har det övergripande ansvaret för att utveckla den digitala politiken, sådant som går in i flera olika kommissionärers ansvarsområden.

Hon har också ansvaret för att inom den nya kommissionens första 100 dagar ­­– den tillträder 1 november i år – genomföra lagstiftningen kring AI-etik som Ursula von Leyen pekat ut. Och det inkluderar också sådant som hur icke-personaliserade data kan användas och delas för att skapa nytta både för samhälle och företag.

Det är också hon som ska initera arbetet med Digital Services Act. I ett skriftligt svar på ett antal frågor från EU-parlamentet som hon lämnade i dagarna framhåller hon att det kommer att kräva en rejäl analys och mycket dialog innan ett förslag ligger på bordet.

”Vi kommer att titta noga på dess inverkan över hela linjen och se till att våra nya regler är riktade, proportionerliga och enkla att följa, utan att skapa onödig byråkrati” skriver hon.

Digital skatt drivs vidare

Frågan om att beskatta de digitala jättarna är inte borta från EU:s agenda trots att ett tidigare förslag stoppades av bland annat Sverigei början av året.

Margrethe Vestager lyfter i svaret till EU-parlamentarikerna fram att dagens skatteregler inte går i takt med den moderna ekonomin – vinster beskattas inte där de genereras. Dessutom pekar hon på att digitala företag i snitt bara har en skatt på nio procent medan traditionella företags ligger på 23 procent vilket snedvrider konkurrensen.

Nu är hon den som ska se till att EU leder det förändringsarbetet inom G20-samarbetet och OECD. Men om det inte lyckas före utgången av 2020 är EU berett att agera på egen hand ­– det skriver Margrethe Vestager till EU-parlamentarikerna.

På hennes bord ligger också att ta fram en digitaliseringsstrategi för små och medelstora företag.

Kommissionär med tungt ansvar

Vid sidan av Margrethe Vestager har den tilltänkta franska kommissionären med ansvar för den inre marknaden, Sylvie Goulard, en stor del av ansvaret för digitaliseringsarbetet inom EU framåt.

Medienätverket Euractive pekar ut henne som en nyckelperson med kanske rentav mer inflytande över digitaliseringspolitiken än Margrethe Vestager.

Sylvie Goulard har bland annat Ursula von der Leyens uppdrag att bygga en inre marknad för cybersäkerhet med bland annat sådant som certifieringar och beredskapsstrategier.

Hon ska också leda EU:s gemensamma arbete med att ta fram 5G-standarder och uppdatera handlingsplanen för digitaliseringen av utbildningsområdet.

Läs också: 
Alla mot jättarna – här är processerna mot Google, Facebook, Amazon och Apple
EU tänker beskatta techjättarna – med eller utan resten av världen