Att ansluta 99,9 procent av alla Sveriges hushåll och företag med fiber fram till tomtgränsen skulle kosta 53 miljarder kronor beräknar Post- och telestyrelsen, PTS, i en uppföljning av regeringens bredbandsstrategi. Det skulle innebära att man klarade strategins mål om att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband år 2025.

I det huvudscenario som PTS räknar på kommer marknadens aktörer med hjälp av tillgängliga bredbandsstöd att investera 31 miljarder kronor i fiber fram till 2025.

Det innebär alltså att det fattas 22 miljarder i investeringar för att bygga ut fibern och myndigheten har inte räknat på vad det skulle kosta med annan teknik.

Myndigheten har inte beräknat hur mycket det skulle kosta att nå målet med hjälp av andra tekniker än med fiber utan skriver i rapporten att det är ”mycket osäkert”.

PTS generaldirektör Dan Sjöblom konstaterar att det krävs en fortsatt kraftsamling från alla aktörer för att lyckas.

– Engagemanget från kommersiella aktörer behöver även framöver mötas upp av statliga insatser genom bredbandsstöd för att vi ska nå fram. Dessutom behöver vi titta närmare på i vilken utsträckning trådlös teknik i framtiden kan bidra till att så många som möjligt kan få tillgång till 100 Mbit/s under de närmaste åren, säger han i en kommentar.

Regeringen har gett PTS i uppdrag att konkretisera hur en framtida modell för statligt bredbandsstöd kan utformas och det arbetet pågår nu under hösten. Den modell myndigheten utgår ifrån är centralt styrd med offentliga aktörer som kartlägger och prioriterar de områden som behöver stöd och som konkurrensutsätter bredbandsutbyggnaden.

Regeringen har avsatt 650 miljoner kronor till bredbandsstöd under de kommande tre åren i senaste budgeten.

Läs också: Risk att bredbandsmålet inte nås – SKL kräver ny plan för finansiering