Det berättar myndighetens cio Anders Thoursie för Computer Sweden. Annars vill Thoursie i dagsläget inte ge några detaljer om vad det är som gått fel i ärendehanteringssystemet Cåbra. Systemet ligger fortfarande på torsdagseftermiddagen nere.

– Jag kan egentligen inte säga så mycket mer än att vi vet vad det är för ett fel, och att vi arbetar för fullt med att lösa det. Det är både vår egen it-avdelning och så har vi tagit in förstärkningar. Men jag vill inte ge någon prognos för när vi räknar med att det kan vara klart.

Som vi tidigare berättat ligger Cåbra nere sedan i måndags kväll.

Anders Thoursie berättar att Åklagarmyndigheten kör all sin it själv och de sköter driften själv i två datahallar. Även det nu drabbade systemet Cåbra är eget. Det har funnits i tio år och är en del av rättsväsendets informationsförsörjning.

– Det är länken mellan polis och åklagare, beskriver Anders Thoursie det.

Hur påverkas det här åklagarnas dagliga arbete?

– Ja, det är ju helt klart att man saknar systemet, men det får ingen påverkan på de allra viktigaste funktionerna, som till exempel ärenden där det finns tvångsmedel och frister för frihetsberövade och sådant, det har vi rutiner för.

Även om systemet inte fungerar finns alla data kvar i Cåbra, och den mest prioriterade informationen flyttas över till ett ”krissystem”.

– Vi har också säkra förbindelser med mejl, blankettbibliotek och systemet med ”krisdatorer”, dit vi kan flytta över information från Cåbra.

Domstolsförhandlingar pågår enligt plan och jourverksamheten fungerar, enligt Åklagarmyndigheten.

Läs också: Regeringen har bestämt sig – Sverige ska ha ett statligt moln