Det nya bygget beskrivs av IP-Only Enterprise som bolagets största satsning någonsin. Det handlar om ett nytt datacenter som projekteras i Stockholm Data Parks i Akalla. Centret, som är på 6 000 kvadratmeter kommer att ha plats för 1 200 racks, och blir IP-Onlys nionde i Norden och femte och hittills största center i Stockholm. Planerad byggstart för centret är under våren 2020 med invigning i början av 2022.

Anläggningen byggs för att vara nästa generations datacenter, vilket innebär högsta tänkbara säkerhetskrav samt möjligheten att klara höga effektlaster där även värmen från servrarna ska återvinnas på ett hållbart sätt.

– Vi bygger datacentret från grunden och helt utan kompromisser, vilket är ovanligt. Ofta klämmer man in colocationverksamhet i gamla bergrum, före detta lagerlokaler eller fabriker, vilket gör att man får kompromissa med säkerheten och funktionaliteten, säger Anders Huovinen, ansvarig för Colocation på IP-Only och tror inte minst att det kan vara ett bra alternativ för offentlig sektor.

– Idag kan ett serverrack väga mer än ett ton och ha ett effektbehov på över 20kW. Det är inte många datacenter som klarar av att hantera detta idag och samtidigt erbjuda skyddsklass 3 och värmeåtervinning, något som allt oftare efterfrågas av exempelvis offentlig sektor. Det kommer helt enkelt inte finnas en bättre plats att ställa sina servrar.

Missa inte Branschkollen – nyhetsbrevet för den svenska it-branschen. Teckna en gratis prenumeration!

Colocationmarknaden fortsätter att växa och IP-Only tror mycket på det som kan beskrivas som ett mellansteg för den som vill slippa husera egen it-infrastruktur men samtidigt har behov av en tillgänglig miljö för de delar av sin it som man av olika skäl inte kan eller vill flytta ut i molnet. Det vill säga att kunden äger utrustningen och hanterar driften, men servrarna står samtidigt utplacerade i en säker och optimerad miljö, där alla yttre förutsättningar som skalskydd, strömförsörjning, brandskydd och kylning tas om hand av partnern.

– Placeringen är strategisk för oss. Kombinationen av ett centralt beläget datacenter och vårt nordiska fibernät gör att vi kan erbjuda flera olika fibervägar ut med låga svarstider till omvärlden. I en värld där allt blir digitalt, där oroligheterna ökar och miljöfrågorna blir allt viktigare ställs allt högre krav på tillgänglighet, säkerhet och hållbarhet, säger Anders Huovinen.

Att det byggs nytt från grunden gör att IP-Onlys anläggning likt många andra datacenter som byggts de senaste åren, som exempelvis Digiplex och Binero, ska anslutas till fjärrvärmenätet. Ett avtal har slutits med Stockholm Exergi för att den värme som genereras i datacentret ska kunna återvinnas i fjärrvärmenätet. Byggnadens höjd och utformning har dessutom planerats för att skapa bästa möjliga förutsättningar för luftflöden.

– Vi är glada att välkomna IP-Only till den grupp av ledande företag som drar nytta av värmeåtervinningens fördelar i Stockholm Data Parks. Värmeåtervinningen i kombination med den renaste elektriciteten med de lägsta priserna i EU ger Stockholm unika förutsättningar för att bygga moderna, kostnadseffektiva och hållbara datacenter, säger Erik Rylander, ansvarig för Stockholm Data Parks på Stockholm Exergi.

Läs också: Är det ett museum över kalla kriget? Nej men ett atombombssäkert datacenter