Förra några veckor sedan förkunnade regeringen att den statliga it-driften ska samordnas i ett statligt moln. Regeringen har tillsatt en utredning som ska lämna förslag på molnets utformning och samtidigt vilka delar av myndigheternas verksamheter som i fortsättningen kommer att få placeras i privata moln. Det är ett bra initiativ, men innan man slänger sig med huvudet före finns det saker att beakta. För moln och samordning är faktiskt inte samma sak.

Det pratas ofta om hur eftersatt de svenska myndigheternas it är. Det är både sant och inte sant. För även om Transportstyrelsenskandalen och diverse säkerhetsluckor i olika myndigheters it-system, vittnar om att allt är långt ifrån perfekt, så är det viktigt att komma ihåg att många av våra myndigheter bedrivet ett gediget digitaliseringsarbete under det senaste decenniet. Ett arbete som har gett goda resultat – och det är det som är den verkliga utmaningen.

För till skillnad mot i Finland, där så gott som all offentlig it är outsourcad, eller i Danmark, där samtliga myndigheter har tvingats in på en gemensam it-plattform som hanteras och utvecklas i samarbete med privata aktörer, så har Sveriges myndigheter bedrivit en stor del av digitaliseringsutvecklingen på egen hand.

Detta arbete har, tack vare den omfattande it-kompetens som finns i vårt land, gjort att våra myndigheter i de flesta fall har en mycket välfungerande it. Problemet är dock att systemen, som är utvecklade parallellt med varandra, helt utifrån myndighetsspecifika behov, är tämligen osynkroniserade.

Det här är en artikel från IDG Opinion Vill du också tycka till om något? Så här gör du. »

Det stämmer med andra ord att vi, för att kunna dra riktig nytta av digitaliseringen och göra det på ett säkert och effektivt sätt, behöver ökad samordning. För att detta ska bli verklighet krävs det dock att man gör detta arbete från en plats med full översyn – från toppen. Och det är därför regeringen, som en del i den kommande satsningen, borde se över möjligheterna att etablera en roll med övergripande ansvar för en synkronisering av all offentlig it.

Det är inte första gången detta efterlyses. Vi var många som hoppades på detta redan för tio år sedan. Och utifrån hur samhället har utvecklats så kan man konstatera att behovet för samordning är ännu större idag än vad det var då.

Som tur är finns det många it-leverantörer som nu har ett liknande arbete bakom sig, från många av Sveriges storföretag. Dessa företag har ofta dragits med omfattande legacy-system, som spretat åt olika håll i olika delar av verksamheten – ofta med så gamla applikationer att man varit tvungen att skriva om dem för att få in dem i molnet. Men tack vare en tydlig strategi och ett övergripande helhetsgrepp har man lyckats omforma och synkronisera dessa så att företagen nu kan kombinera optimering av sin befintliga miljö med att vara på molnets otaliga förtjänster på bästa sätt.

Jag är övertygad om att även våra myndigheter kan gå samma väg. Men det kommer att krävas en lyhörd vägvisare för att göra det: En nationell cio.

Marie Berner Moberg
Director & Country Manager VMware Sverige