I somras skrev vi om att Kammarkollegiet döms av Förvaltningsrätten i Stockholm att göra om delar av sin stora upphandling IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Detta efter att rätten pekat på Kammarkollegiets utvärderingsmodell, och ansett att den strider mot principen om likabehandling i lagen om offentlig upphandling, LOU, då utvärderingsmodellen har hindrat leverantörerna att konkurrera med låga priser.

Nu har en annan stor konsultupphandling hamnat i fokus redan innan den är klar. Även här handlar det om resurskonsulter, men den här upphandlingen som heter “IT-konsulttjänster, Resurskonsulter, Rikstäckande” drogs igång i augusti och har sista anbudsdag den 28 oktober. Den här gången är det konsultteam, det vill säga minst två konsulter från två olika delområden som ska upphandlas ihop.

Och det är en rejäl offentlig slant det handlar om. Kammarkollegiet uppskattar baserat på statistik från tidigare upphandlingar att omsättningen på det kommande ramavtalsområdet ligger runt 2,5 miljarder kronor för hela ramavtalsperioden inklusive eventuella förlängningar.

Upphandlingen pågår fortfarande

Även den här gången är det låga priser som spelar huvudrollen. Upphandlingen pågår som sagt fortfarande och det finns fortfarande möjlighet att lämna anbud. Och det är kring just det förfarandet som flera av de potentiella anbudsgivarna, det vill säga konsultbolagen, har reagerat.

Kritiken gäller urvalskriterierna där flera personer Computer Sweden varit i kontakt med flaggar för risken att det kan sluta med ännu ett exempel på en upphandling som går till bolag som har angivit timpriser på noll kronor i timmen, eller för den delen minuspriser, vilket det har förekommit exempel på tidigare.

De farhågorna baseras på vilka krav som ställs utifrån de olika kriterierna. Och det gäller inte minst kvalitetskravet, där kritikerna anser att ribban har lagts för lågt.

– De har lagt ribban så lågt så att alla som anstränger sig lite kommer att få max på kvalitetspoängen. Med påföljden att pris blir helt avgörande. Det här drabbar myndigheterna som kan komma att tvingas avropa från bolag som inte har möjlighet att leverera, konstaterar en representant för ett intresserat och irriterat konsultbolag.

upphandling
Så här beskriver Kammarkollegiet själva tillvägagångssättet när det gäller tilldelningskriterierna (se även bild längre ned)

Det befarade scenariot är att de konkurrerande bolagen sätter sina priser så lågt som möjligt, och det gäller framför allt i de roller man sedan aldrig kommer leverera på. Så har förfarandet sett ut tidigare, och enligt de kritiker vi pratat med finns en risk att det upprepas igen.

– Vad drog man för slutsatser förra gången? Visst, det finns en LOU-skrivning som säger att om man prisdumpar har man rätt att ogiltigförklara anbudet. Men ingen vet var den gränsen går, så alla kommer gissa och se var man kan lägga sig, säger en potentiell anbudsgivare om hur det förväntade agerandet kommer att bli.

“Om Kammarkollegiet bedömer att ett anbud förefaller vara onormalt lågt, kommer Kammarkollegiet enligt 16 kap. 7 § LOU att begära att anbudsgivare förklarar det låga priset”. Så lyder den skrivning uttalandet syftar på.

Fått många att höja på ögonbrynen

Att den uttryckligen finns med är kanske inte så konstigt. För den presenteras i ett annat sammanhang som har fått många att höja lite extra på ögonbrynen. I Kammarkollegiets eget illustrativa exempel på hur priskriteriet ska bedömas har man nämligen pedagogiskt visat hur man i vissa kategorier kan lägga sig på ett timpris på exempelvis -100 kronor, eller -400 kronor. Det är dock inte en strategi som lönar sig i det aktuella exemplet.

upphandling
Kammarkollegiets egen beskrivning av tilldelningskriterierna.

– Har det inte gått alldeles för långt när Kammarkollegiet som statens inköpscentral ändrar beräkningsmodell i en upphandling för att ta hänsyn till negativa priser och ger exempel där negativa priser är med och därmed indirekt rekommendationer till leverantörer att göra negativ prissättning? Känns fruktansvärt oseriöst, konstaterar en av kritikerna.

Vad säger då Kammarkollegiet? Det är som sagt slut på andbudsperioden den här veckan, och det gör att man inte kommenterar saken alls.

“Det är en pågående upphandling, vi är under anbudstid, så vi är i dagsläget förhindrade att svara på frågor”, svarar man i ett mejl och hänvisar till avropa.se samt till det upphandlingsunderlag som ligger ute i Tendsign.

Läs också: Bakläxa för Kammarkollegiet i stor konsultupphandling: ”ingen är vinnare”