Den stora digitaliseringsvåg som just nu sköljer genom i princip alla delar av samhället gjorde att 2018 blev ett riktigt kanonår för de svenska konsultbolagen. Det syns också tydligt när företaget Cinode sammanställer boksluten för drygt 200 svenska konsultbolag med minst 15 medarbetare. Och tittar man på tillväxttalen var de väldigt höga på sina håll. Sex av tio konsultbolag växte med mer än 10 procent och tre av tio över 20 procent under året.

Och tillväxten verkar inte ha gått ut nämnvärt över lönsamheten. Rörelsemarginalerna under 2018 är i paritet med 2017, med en median på 6,9 procents rörelsemarginal, och lejonparten av konsultbolagen ligger på marginaler mellan fem och tio procent.

– Konsultbranschen är ingen högmarginalbransch och endast fem bolag på listan når över 20 procent. Vi har också jämfört olika kategorier av konsultbolag, där de äldre konsultbolagen grundade före millennieskiftet har både sämre tillväxt och lägre marginaler än bolag som grundats senare, säger Mattias Loxi, medgrundare av Cinode om rapporten.

it-konsulter tuffare
Foto: IDCÖkar och avtar. Den totala omsättningen på den svenska it-tjänstemarknaden förväntas fortsätta växa. Men tillväxttakten ser ut att avta lite för varje år fram till 2023. Källa: IDC

Medianföretaget växte med 12,8 procent i omsättning, och med 8,5 procent på medarbetarsidan. Göteborgsföretaget Agreat är det bolag som har vuxit mest under året, och bolaget visar dessutom god marginal.

– Omsättningen har vuxit betydligt mer än antalet medarbetare. Konsultbolagen har kunnat ta mer betalt men framförallt tyder detta på att partner- och underkonsultaffären ökar betydligt. En stor del av tillväxten bland de större företagen är driven av förvärv, säger Mattias Loxi och tror att det blir svårt att upprepa 2018-succén.

– Vi vet redan nu att 2019 är betydligt tuffare och tillväxten kommer vara avsevärt sämre nästa gång vi summerar bolagen.

Tecknen på att de positivaste dagarna är över duggar allt tätare. I veckan meddelade Konjunkturinstitutet att den svenska ekonomin är inne i en tydlig avmattningsfas och att högkonjunkturen gradvis kommer att ebba ut under året och vara balanserad nästa år. Och det kommer så klart även påverka de svenska it-konsultbolagen. Även om mycket fortfarande går på högvarv finns det små men tydliga tecken på en kommande avmattning i den svenska ekonomin även i branschen.

Jon Persson
Jon Persson.

– Vi märker är att priset på juniora konsulter fortfarande är högt. Det skiljer bara ett par hundralappar mellan de som jobbat i tre år och de som jobbat i 23 år, säger Jon Persson, vd på Cygni, men konstaterar samtidigt att det finns en tendens till vikande efterfrågan där.

– Vi ser ingen större avmattning och det är inga kunder som börjar dra ner på sina budgetar. Men det är inte lika lätt att få ut juniora konsulter i uppdrag idag som det var i våras. Samtidigt skulle jag kunna sälja hur många seniora konsulter som helst.

Och även om konjunkturläget svajar en aning finns det fortfarande ett stort intresse hos företagen att fortsätta digitalisera sina verksamheter.

– Jag tycker snarare att man kan se kunder som behåller it-projekten men lägger ner annat. Det här blir väl famous last words från mig, men vi fortsätter rekrytera och känner ingen oro för framtiden. Om det blir en inbromsning tror jag att det blir en mjuk inbromsning och då är det i sådana fall läge för oss att rekrytera nya superstars, säger Jon Persson.

Frontits koncernchef Anneli Angeling är inne på ungefär samma spår som sin kollega. Det är knappast konsultbranschen som är hårdast drabbad, även om det finns viss antydan till avmattning på olika håll.

Anneli Angeling
Anneli Angeling.

– Vi upplever fortfarande att det finns en efterfrågan. Det vi kan uppleva är att beslutsprocesserna har blivit lite längre, och det betyder nog att man funderar ett varv till på om man ska satsa eller om man ska använda sina egna resurser, säger hon.

Men ni är inte oroliga för att den heta marknaden ska kylas av?

– Nej, vi är förhållandevis små, och i det här läget tajtar kunderna till sina organisationer och så fort man driver förändring på något annat sätt så behöver de snarare ta in någon som driver förändringsprocesser mer än någonsin. Visst, det kan bli lite avmattning, men knappast någon tvärnit.

Vad säger då prognoserna för den svenska it-tjänstemarknaden om de kommande åren? Tittar man på IDC:s siffror så fortsätter marknaden växa fram till 2023. Men tillväxttakten avtar lite för varje år.

– Konjunkturinstitutet pekar i sin senaste rapport på att högkonjunkturen nu är över. 2019 har varit ett mycket bra år för de svenska it-bolagen, med stark tillväxt, och även om tillväxten avtar ser vi ingen recession i sikte för it, säger Martin Sundblad, analyschef på IDC och spår att Norden kommer att klara sig hyfsat bra.

– För de nordiska länderna fortsätter tillväxten att ligga högre än i övriga Västeuropa. Vi kan förvänta oss fortsatta uppköp på den svenska marknaden, samtidigt som svenska företag kommer att fortsätta rationalisera och effektivisera i takt med att konjunkturen viker, något som kommer att gynna digitaliseringstrenden. Vi förväntar oss ett fortsatt tryck på konsultpriserna, och ett behov av ökat samarbete mellan it-leverantörerna och kundernas verksamhet för att hitta andra modeller än de traditionella tim- och projektdebiteringarna.

Läs också: It-konsulterna ångar på – ”fortsatt stark efterfrågan”