Coromatic är mest känt i branschen som datacenter- och co-locationbolag, men själv titulerar man sig leverantör av verksamhetskritisk infrastruktur för säker kraftförsörjning och datakommunikation. Och det är ett sådant uppdrag man nu tagit hem. Det handlar om att leverera en ny reservkraftslösning till Mölndals sjukhus. Avtalet, som är en totalentreprenad, är tecknat med Västfastigheter som är fastighetsägare till alla sjukhus inom Västra Götalandsregionen.

Just nu genomförs ett moderniseringsprojekt på Mölndals sjukhus för att säkra framtida vård. I det arbetet fanns det ett behov av att öka redundansen i reservkraften som förser sjukhuset med kraft vid ett avbrott i den vanliga elförsörjningen. Och det blev alltså Coromatic som tog hem Västfastigheters upphandling.

– Coromatic var det företag som bäst levde upp till kriterierna i upphandlingen. Dessutom har vi sedan tidigare goda erfarenheter av att samarbete med Coromatic då de har levererat olika lösningar för kraftförsörjning och avbrottsfri kraft till flera andra sjukhus i regionen. Som fastighetsägare till en sjukhusfastighet är det helt avgörande att säkerställa en fungerande lösning för reservkraft då det är helt livsavgörande för verksamheten att ha tillgång till elektricitet, säger Jenny Bratberg, projektledare på Västfastigheter.

Helhetsansvar för processen

Den nya reservkraftslösningen ska vara levererad och installerad i drift under hösten 2020. Coromatic har ett helhetsansvar för processen, från projektering till tillverkning av reservkraftverket i sin egen fabrik till installation och driftsättning på plats. Sjukhusets existerande reservkraftsanläggning kommer att fungera som reservkraft under byggnationen av den nya lösningen. Därefter kommer den att demonteras och göra plats för den nya reservkraftsanläggningen, som ska ha inbyggd redundans och fungera som primär kraftkälla vid ett avbrott.

– Vi levererar reservkraft till många olika branscher men vården är speciell då kraftförsörjning verkligen är en livsavgörande funktion där. Att vi då åter får förtroendet att säkra kraftförsörjningen för ett sjukhus i Västra Götalandsregionen är något som vi är stolta för, säger Robin Carlsson, affärsområdesansvarig för Critical Power på Coromatic.

Läs också: Conapto säkrar nytt datacenter med Coromatic