Idag presenterar den blivande nordiska konsultdraken Tietoevry hur koncernstrukturen och den planerade ledningen för bolaget ska se ut. Man påpekar dock att nomineringarna sker under förutsättning av fusionens genomförande, som väntas ske under det fjärde kvartalet 2019 eller senast under det första kvartalet 2020. Även om de båda bolagens respektive bolagsstämmor godkände fusionen den 2 och 3 september så är transaktionen ännu föremål för godkännande av konkurrensmyndigheterna.

Den minst väntade nyheten i sammanhanget är att det blir Tietos koncernchef Kimmo Alkio som blir vd på det nya bolaget. Det meddelades redan den 18 juni. Evrys Sverigechef Karin Schreil och Ericssons förre cio Johan Tortstensson är de två svenska bidragen till ledningsgruppen, som kommer att bestå av följande namn:

Satu Kiiskinen blir Finlandschef, vilket är detsamma som den nuvarande rollen som managing partner Finland på Tieto.

Christian Pedersen blir Norgechef. Hans nuvarande titel är Norgechef på Evry och chef för Evry Nordic Consulting.

Karin Schreil blir Sverigechef, vilket också påminner om den nuvarande rollen som Sverigechef på Evry.

Thomas Nordås blir ansvarig för Digital Consulting. Han är idag managing partner på Tieto i Norge.

tietoevry
Skapar struktur för infrastruktur. Ericssons förre cio Johan Torstensson blir chef för Cloud & Infra på Tietoevry.

Johan Torstensson blir chef för Cloud & Infra. Idag är han chef på Digital Platform Services på Evry.

Christian Segersven blir chef för Industry Software, en titel han har på Tieto redan idag.

Wiljar Nesse blir chef för Financial Services, vilket han även är idag, på Evry.

Tom Leskinen får rollen som chef för Product Development Services, en roll han har på Tieto idag.

Malin Fors-Skjæveland kommer att ansvara för integrationen i en roll som av förklarliga skäl inte funnits tidigare. Hon får titeln Tietoevry Integration Officer. Idag är hennes titel executive vice president for Sales Excellence på Evry.

tietoevry
Ny roll. Med den nyinstiftade rollen Tietoevry Integration Officer får Malin Fors-Skjæveland en nyckelroll när bolagen ska slås ihop.

Ari Järvelä blir chef för Operations. Den nuvarande rollen är chef för Centers of Excellence på Tieto.

Trond Vinje blir hr-chef, vilket han idag är på Evry.

Kishore Ghadiyaram blir strategichef, vilket motsvarar den nuvarande rollen på Tieto.

Tomi Hyryläinen blir finanschef, vilket även är den nuvarande rollen på Tieto.

Som tidigare kommunicerats är ambitionen att skapa ”ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och mjukvaruföretag”. Den kombinerade omsättningen kommer ligga närmare 3 miljarder euro. En viktig del av strategin som meddelas nu är att landsteamen och verksamhetsområden ska utgöra grundstommen i det nya bolagets verksamhet, där landsteamen ska fokusera på att utveckla kundupplevelser och samt integrera hela företagets erbjudande hos kunderna. Inom verksamhetsområdena kommer fokus ligga på att utveckla tjänster och praxis för att säkerställa Tietoevrys konkurrenskraft på marknaden.

Evrys koncernchef lämnar ledningen

En som inte är med i den nya koncernledningen är Evrys nuvarande koncernchef Per Hove. Han kommer att fortsätta leda Evry tills affären är slutförd. Därefter kommer han att arbeta med Kimmo Alkio i specialprojekt och med Tietoevrys integration.

– Vår resa mot att bli Tietoevry utvecklas positivt. Efter godkännande från båda företags aktieägare är jag glad att nu kunna tillkännage en ny koncernledning och planerad verksamhetsstruktur, säger Kimmo Alkio om sin nya ledningsgrupp.

– I tillsättningen av ledningen för det nya bolaget har vi tagit ett antal faktorer i beräkningen, inklusive prestation, värderingar och internationell närvaro. Jag är övertygad om att vi tillsammans kan bilda ett starkt team som kan driva företaget framåt och skapa ett långvarigt värde för våra medarbetare, kunder, aktieägare och samhället i stort. Vi kommer nu att fortsätta integrationsplaneringen och jag tycker att det är otroligt spännande med alla de möjligheter som ligger framför oss att avancera i den digitala eran.

Läs också: Konkurrenterna hemligt fåordiga om Tietoevry-affären: ”lycka till”