På Trafikverket har man strävat efter att digitalisera sin inköpsprocess mer än tidigare. Projektet samordnar också relaterade förbättringsinitiativ och identifierar nya möjligheter.

I det nya upphandlingssystemet Kommers från Primona, som ska installeras av konsultbolaget Forefront, finns exempelvis funktioner för en ändamålsenlig hantering av Trafikverkets processer för planering av upphandling, genomförande av upphandling, avtal och avtalsförvaltning samt uppföljning av upphandlingar. Systemet är tänkt att utgöra ett komplett processtöd för Trafikverkets centrala funktion inom inköp och logistik.

– Vi är glada över att få inleda samarbete med Primona med införande av upphandlingssystemet Kommers på Trafikverket. Trafikverket är en av Sveriges största upphandlande organisationer och att vi nu skrivit avtal för deras nya upphandlingssystem är väldigt spännande, säger Magnus Eriksson, som är ansvarig för offentlig sektor på Forefront.

Trafikverket har avropat sitt nya upphandlingssystem via Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster, Programvarulösningar, där Forefront är ett av de bolag som finns med på ramavtalet. Kontraktet med Trafikverket löper under sex år med möjlighet till förlängning via option. I leveransen till Trafikverket används Kommers Enterprise, som riktar sig mot stora organisationer. Göran Tysk, vd på Primona, ser fram emot att förse Trafikverket med ny upphandlingsmjukvara.

– Vi går tillsammans med Forefront in i detta stora projekt med stor entusiasm och tillförsikt, säger han.

Läs också: Konsultkvartett utvald i Skatteverkets upphandling