Pc-död, flykt från egna datahallar och vem vill ha pappersutskrifter egentligen? Den traditionella hårdvarumarknaden brukar inte målas i några ljusare färger. Och när det gäller antal sålda enheter är det här segment som ofta har gått i stå.

Men om man kollar på värdet av försäljningen ser bilden annorlunda ut.

En genomgång av den svenska hårdvarumarknaden som Computer Sweden låtit analysföretaget IDC genomföra visar att värdet på hårdvaruförsäljningen till företag i Sverige 2018 var ett rekordår.

Till och med på pc-sidan har leverantörerna lärt sig att ta betalt.

Värdet på den svenska pc-marknaden 2018 var 13 475 miljoner kronor. Det är all-time-high. Om man jämför med 2013 är det en ökning med 97 procent.

– Svenska företag spenderar mer på hårdvara än någonsin. På pc-marknaden såg vi under många år en prispress, och sjunkande totalt marknadsvärde. Men precis som på mobilmarknaden så har nya modeller värderats högre – och pris per pc har konstant ökat under 10-talet, säger Martin Sundblad, analytiker på IDC.

Värdet går upp i Sverige

Ett annat hårdvarusegment som IDC undersökt hade sitt bästa år någonsin under 2018: smartphones. Mätt i antal enheter har smartphones-marknaden sett sina bästa dagar – men värdet går upp i Sverige.

Totalt ökade mobiltelefonmarknaden i Sverige med 66 procent under perioden 2013-2018. Värdet på marknaden var förra året 6708 miljoner kronor.

Även servermarknaden har en bra tillväxt under den här perioden. Upp 63 procent till 5957 miljoner kronor.

– Trots framgångssagan med publika molntjänster, där tillväxten är runt 25 procent varje år, så är fortfarande servermarknaden i tillväxt. Det beror till största delen på privata moln, marknaden för on premise har varit på svag nedgång under några år, men vi räknar med att infrastruktur som en tjänst (IaaS) kommer att passera servermarknaden i storlek först 2021.

Det enda segment som minskat under den här perioden är skrivare där värdet 2013 var 334 miljoner dollar och 2018 270,6 miljoner.

– Printermarknaden är vikande, men omsätter fortfarande över två miljarder kronor. Antalet papperssidor som skrivs ut i Sverige är fortfarande över 17 miljarder sidor.

Det totala värdet för hårdvaran (pc, servrar, mobiltelefoner, nätverksutrustning, kringutrustning och lagring) i Sverige var 7681 miljoner dollar 2018, vilket är den högsta siffran någonsin.

Uppgång med 70 procent

Totalt omsatte de här segmenten 28 890 miljoner kronor under 2018. Det är en uppgång med 70 procent sedan 2013.

Det är också den helt klart högsta siffran någonsin. 2016 är det år därefter då det köptes som mest hårdvara i Sverige, då de här segmenten hade en total försäljning på 25 324 miljoner.

Nu väntar emellertid nya leveranssätt slå igenom på hårdvara, säger Martin Sundblad.

– Vi tror att device-sidan kommer att förändras på samma sätt som server-sidan. Pc- och tjänsteleverantörerna tävlar om att komma först till marknaden med Device as a Service – DaaS – där du leasar din mobiltelefon och din pc, och får den utbytt med jämna mellanrum.

Läs mer:
Global pc-fest när företagen dumpar Windows 7
Nu är Microsofts pc-dödare ute på marknaden – ”verkar lovande”