Indiska HCL, som köpte Volvo IT 2015, är en av fyra leverantörer som fått i uppdrag att driva digitaliserings- och it-tjänster på Volvo Cars. HCL tar rollen som heltäckande leverantör av it-tjänster och ska även genomföra Volvos nya digitaliseringsprogram. Avtalet är en utvidgning av det redan existerande samarbetet som inleddes 2016 och kommer enligt HCL nu att innefatta exempelvis produktorientering, Devops och applikationsintegration.

Enligt HCL ska teknikskiftet genomföras i hela organisationen för att förbättra kundupplevelsen och de interna affärsprocesserna för Volvo Cars. Tanken är att bilbolaget ska kunna hantera den komplexitet som finns i verksamheten på ett effektivare sätt och inte minst få ut produkterna snabbare på marknaden. Mobilitetslösningar, prenumerationsbaserade tjänster samt eldrivna och förarlösa fordon är också viktiga delar som ingår.

– HCL ser fram emot att som en av Volvo Cars viktigaste leverantörer hjälpa företaget att uppnå sina digitaliseringsambitioner genom att dra nytta av våra expertkunskaper om fordonsbranschen och vår ställning som branschledare, säger HCL:s nordiska chef Pankaj Tagra och konstaterar vidare:

– Det är verkligen roligt att se att det starka engagemang som vi haft för Volvo sedan 2016 resulterat i detta nya samarbetsavtal, där vi nu ska hjälpa Volvo Cars att omvandla sitt digitala landskap och ytterligare dra nytta av de möjligheter till avancerade lösningar som ny teknik erbjuder.

Men HCL är som sagt inte ensamt inne på Volvo Cars, utan har sällskap av tre andra konsultjättar.

– Volvo Cars använder förutom HCL även Capgemini, Cognizant och Infosys – överlag har alla våra fyra valda leverantörer ansvar för att underhålla och operera ett antal olika produktområden och produktkluster. De ska också vara våra partners i arbetet med att accelerera Volvo Cars teknologi- och affärstransformation, säger Stefan Elfström, presstalesperson på Volvo Cars.

Läs också: Capgemini ingår storavtal med Volvo Cars