Projektet går under namnet Grand Farm och syftar till att skapa ”framtidens jordbruk”. Det här skriver nyhetssajten Geekwire. Microsoft ska både bidra med teknik och personal som ska jobba med den här satsningen.

I en bloggpost ger också Microsoft mer detaljer om projektet:

De kommande tre åren ska Grand Farm-projektet förse personal med den digitala kompetens som behövs för att de ska kunna maximera sina arbetsinsatser, skapa nya högkvalificerade jobb och även stötta startups som jobbar inom området.

Det ska fungera som ett innovationscenter för ”framtidens jordbruk”, med hjälp av Microsoftteknik, ingenjörer och systemvetare.

Det här är en industri som har mycket kvar att göra på sin digitaliseringsresa. Enligt en undersökning från konsultbolaget Accenture sköts bara 20 procent av verksamheten av digital teknik, skriver Geekwire.

Läs mer: De ska bygga landets smartaste sågverk