Konsultbolaget Evry pekas nu ut som syndabocken till att arbetslöshetsstatistiken från Statistiska Centralbyrån, SCB, var överdrivet hög. Det var i förra veckan som SCB varnade för att statistiken visade en för plötslig ökning av arbetslösheten.

”Delar av den informationen som samlats in till arbetskraftsundersökningen, AKU, sedan juni 2018 är av otillräcklig kvalitet”, konstaterade myndigheten.

Och nu har myndigheten alltså kommit fram till att det är Evry, som fått i uppdrag att sköta hälften av arbetet, som har gjort fel när data har samlats in. Det framgår av information på myndighetens intranät som tidningen Publikt har tagit del av.

– Ja, det stämmer att vi har identifierat att det är i den indatan som problemet ligger, säger John Kling, enhetschef för AKU på SCB till Publikt, men vill inte specificera exakt vad som har gått fel.

"Det är många olika saker"

– Datainsamlingsprocessen har ju flera perspektiv. Det handlar om hur datamaterialet bearbetas och om när man ringer personer exempelvis, det är ganska många olika saker.

Publikt citerar även ett internt dokument, där det framkommer hur SCB upptäckte felet. Där står följande:

"I svaren de samlat in kan vi se oförklarliga mönster som bryter mot det vi förväntat oss. Problemen ser ut att ha uppstått i samband med att leverantören i juni 2018 fick ansvar för en större del av datainsamlingen än tidigare (50 procent av intervjuerna). När vi studerat det insamlade materialet närmare har vi kunnat se en stor variation de senaste månaderna i de data som samlats in av leverantören. Efter djupare analyser har vi kommit fram till att kvaliteten inte är tillfredställande. Vi vet inte exakt hur problemen ser ut i själva datainsamlingen, men vi utreder det tillsammans med leverantören."

Just nu jobbar en arbetsgrupp från SCB och Evry med att se över rutinerna så att datainsamlingen ska gå bättre framöver. Från Evrys håll vill man avvakta ytterligare kommentarer. Susanne Delastacia, pr-ansvarig, säger att det i dagsläget inte går att kommentera mer än man redan kommunicerat till tidningen Arbetet. Där kommenterar Evry saken på följande sätt:

– Frågan kring vad som har hänt, rent konkret, och vilka brister som avses är för tidigt att besvara i nuläget. Vi har inte fått en helhetsbild av det här. Vi arbetar tillsammans med SCB, framför allt för att kunna konstatera hur den påtalade kvalitetsproblematiken ser ut först av allt. Steg nummer två är självklart att åtgärda eventuella brister som framkommer.

Läs också: Truppen är presenterad – här är gänget som ska leda nya Tietoevry