För drygt ett år sedan blev det klart vilka sju bolag som fanns med i Kammarkollegiets upphandling av Kommunikationstjänster inom tele- och datakom. I kategorierna Infrastruktur och Telefoni/Telekommunikationstjänster fanns Borderlight med bland de utvalda bolagen. Men ramavtalet blev inte vad man hoppats på och efter en tung period har bolaget försatts i konkurs.

Bolaget verkar dock inte ge upp. I somras inleddes en företagsrekonstruktion för operatören och i augusti blev det klart med ett överlåtelseavtal där systerbolaget Primlight tar över Borderlights operatörsverksamhet, som bland annat innefattar wan-tjänster, internettjänster, lan-tjänster samt fast och mobil telefoni och andra datatransmissionstjänster.

Vd:n Sten Oscarsson säger så här om vad som hänt innan och efter sommaren och hur situationen ser ut i dagsläget.

– I samband med att vi inledde rekonstruktion i somras har den pågående operatörsverksamheten nu överförts till Primlight genom en företagsomstrukturering. Grunden för den situationen vi har haft tidigare är huvudsakligen att utrustning från Huawei inte har gått att använda för leverans av mobiloperatörstjänster till våra kunder samt att Huawei inte har visat att man följer de säkerhetskrav som gäller, säger han.

Vad är det för säkerhetskrav?

– Framför allt att den personal som jobbar med support ska kunna gå att säkerhetsklassa enligt de regler som finns i Sverige, vilket är tydligt beskrivet i tillämpliga regler. Våra primära kunder är de kunder vi har på de statliga ramavtalen och hos Kammarkollegiet finns ett bra, välformulerat och tydligt regelverk som man måste följa.

Har det pågått någon rättslig tvist mot Huawei?

– Nej. Det har varit förhandlingar om möjliga lösningar vid flera tillfällen under flera års tid, men problemen har inte blivit lösta. Obeståndet och konkursen är som sagt en konsekvens av att vi inte kunnat slutföra de avtalade leveranser vi haft inom mobila operatörstjänster. De har säkert en annan uppfattning om varför projektet inte blivit som det var tänkt, säger han och syftar på Huawei.

Och att så är fallet är det lätt att konstatera. Den kinesiska telekomjätten är tydlig men fåordig inför den kritik man får av den konkursade operatören.

– Huawei har uppfyllt villkor enligt avtal med företaget Borderlight angående beställning av mobilsystem. Huawei har som alltid levererat utrustning med högsta säkerhet. Leveranser har skett enligt avtal, säger Huawei Swedens vd Kenneth Fredriksen.

För Borderlight väntar alltså nu en nystart under namnet Primlight. Sten Oscarsson vill inte säga vilka leverantörer man har tagit in för att ersätta Huawei, men han konstaterar att leverantörssituationen är löst och att bolaget nu har nyutvecklad teknik för mobiloperatörstjänster som är väl anpassade till de nya krav som kommer att ställas framöver.

– Vi har ett stort ansvar för att skydda våra kunder mot obehörig tillgång till information, samt att säkerställa att vi har en trygg och driftsäker leverans. Vi har jobbat hårt den senaste tiden med att ta fram nyutvecklad teknik för mobiloperatörstjänster där vi idag kan uppfylla sådana säkerhetskrav, säger han och hänvisar till regeringens proposition om ny lag för ”Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning”, som beräknas träda i kraft från 1 december 2019.

Läs också: Inga hinder för kinesisk teknik när svenska 5g-auktioner drar igång