Kammarrätten går på Förvaltningsrättens linje och avslår Statens Inköpscentrals överklagan av upphandlingarna av it-konsulttjänster för region Norra och Östra. Det innebär att upphandlingen måste göras om.

Leverantörer som deltog i den här upphandlingen – och som lagt stora kostnader på sina anbud – kan nu få se fram emot att göra samma sak igen.

– Vi lade väl 400 timmar på den här upphandlingen, det är en så pass stor och viktig affär, och det är klart att det blir en besvikelse om det inte gått rätt till, säger Mats Mårtensson, grundare av Keyman.

– Samtidigt får ju vi som inte fick tilldelningsbeslut en ny chans nu.

Mats Mårtensson, grundare av Keyman
Mats Mårtensson.

– Men det var ganska upprört redan under upphandlingen, eftersom det fanns en otydlighet i processen med olika certifieringar som skulle fyllas i och sådant.

Så ni ställer upp igen, när upphandlingen görs om?

– Ja det kommer vi att göra. Det här är väldigt viktiga affärer.

Det här är en omfattande upphandling med mellan 80 och 90 anbudsgivare – och på Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet håller man nu på att analysera läget och sedan komma fram till vad som blir nästa steg.

– Vi har sett olika avgöranden om utvärderingsmodeller och golvpriser. Nu är det helt klart att den här domen har gått oss emot, säger Hans Sundström som är chef över it-upphandlingen vid Kammarkollegiet. Nu analyserar vi läget och det är för tidigt att dra några slutsatser av vad vi ska göra.

När kan det tänkas att en ny upphandling görs?

– Det är ju en av de saker vi måste titta på nu, men det blir knappast före våren 2020, kanske senare. Vi får se var vi landar i de här analyserna som vi gör.

Hans Sundström tillägger att de för dialoger med ett antal strategiska myndigheter och där de lyfter frågan om it-konsulter och om kommande behov och önskemål från dessa myndigheter.

Hänvisar till andra ramavtal

För de som har behov av it-konsulter hänvisar Hans Sundström i stället till andra ramavtal, däribland avtalet för region Södra, men det är endast för avropsberättigade i Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland.

Men det finns också ramavtal för bemanningstjänster, programvaror och tjänster. Dessutom har också samtliga it-ramavtal som innehåller hårdvara olika typer av it-konsulttjänster, tillägger Hans Sundström.

För hela listan – se faktaruta nedan 

Som Computer Sweden tidigare skrivit så blev den första delen, för den södra regionen, i den stora it-konsultupphandlingen klar förra året. Men efter tilldelningsbesluten i de betydligt större delarna, region Östra och Norra, lämnats så har det varit flera rättsliga turer. Elva leverantörer överprövade besluten och fick rätt hos Förvaltningsrätten.

Det Förvaltningsdomstolen pekade på är att Statens Inköpscentral hade konstruerat utvärderingsmodellen på ett sätt som strider mot principen om likabehandling i LOU. Framför allt handlade det om att modellen hindrade leverantörer att konkurrera med låga priser.

Läs mer: Nya miljardupphandlingen får kritik: "Känns fruktansvärt oseriöst"

Fakta

It-konsulttjänster Resurskonsulter, region Södra (endast för avropsberättigade i följande län: Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, samt Västra Götaland.)

Bemanningstjänster

Programvaror och tjänster, ”Systemutveckling”

Därutöver finns olika typer av it-konsulttjänster på Programvaror och tjänster: Informationsförsörjning, Programvarulösningar och Vård Skola Omsorg.

Samtliga it-ramavtal innehållande hårdvara har också olika typer IT-konsulttjänster:

AV och videokonferens - hårdvara, programvara och tjänster, Datacenter, Klienter, Rakelutrustning som produkt och tjänst, Skrivare som tjänst och produkt, Mobiltelefoner, Telefoniprodukter samt samtliga ramavtal inom området Kommunikationstjänster.

Ramavtalen Managementtjänster, ”Utredning, ledning och verksamhetsstyrning” och ”Verksamhets- och organisationsutveckling” kan till viss del tillgodose konsultbehov avseende olika kompetenser inom ledning och styrning.