Att bygga och upprätthålla en stark it-säkerhet kräver kompetenta och dedikerade människor, en självklarhet som enligt anklagelser i ett PM från flera avhoppare inte verkar ha slagit rot inom Vita husets administration, enligt en rapport från Axios som citeras av Ars Technica.

Organisationen som ska skydda Vita huset mot cyberattacker och intrång i nätverket byggdes upp under president Obama efter en incident 2014 då rysk säkerhetstjänst skaffat sig tillgång till Vita husets nätverk. Intrånget upptäcktes av en till USA allierad stat, inte av USA:s egna säkerhetsorganisationer.

Den nya säkerhetsorganisationen kom att kallas Office of the Chief Information Security Officer (OCISO) som i juli i år gick upp i Office of the Chief Information Officer (OCIO). Det PM som ligger till grund för rapporteringen har författats av Dimitrios Vastakis som tills nyligen var ansvarig för Vita husets cyberförsvar av det interna nätverket. PM:et är utformat som Vastakis avskedsbrev.

Rekryterades under Obamas tid som president

Avhoppen från Vita husets it-säkerhetsavdelning, som till stora delar rekryterades under Obamas tid som president, vilket anses signifikant i sammanhanget, uppgår till dags dato till cirka tolv personer främst inom den operativa skyddsverksamheten som lämnat Vita huset för andra tjänster främst inom privata sektorn.

Administrationen inom Vita huset använder olika metoder för att ”rensa ut” bland it-säkerhetspersonalen, bland annat tillbakadragande av bonusar och andra former av motivationsprogram, begränsningar av arbetsuppgifter, begränsa tillgången till program och verktyg, tillbakadragande av tillgången till olika byggnader och tillbakadragande av tjänster med strategiska och taktiska arbetsuppgifter.

Det alla avhoppare och kritiska röster är överens om är att Vita husets nätverk allt mer utsätts för risker, en återgång till det ”vilda västern” som rådde innan och att Vita huset kommer att bli hackat igen.

Läs också:
Pentagons megaupphandling bromsad – på order av Vita Huset
Ny amerikansk lag ska bekämpa cyberterrorism