På arbetsmarknaden har det under en längre tid varit något av ett mantra att anpassa sig till dessa så kallade millennials, alltså personer under 30 (det finns lika olika definitioner av millennials). Dessa unga personer har vuxit upp med den teknik som allt mer används inom företagen, och de har ett mer avslappnat förhållande till teknik. Men antagandet att millennials automatiskt har ett bättre tänk inom it-säkerhet än sina äldre kollegor leder fel. Enligt en internationell undersökning genomförd av it-säkerhetsföretaget NTT är det snarare tvärtom – de unga prioriterar snabbhet, flexibilitet och produktivitet framför it-säkerhet.

– Millennials är en superpotential för företag, men resultatet visar tydligt att de är en tickande säkerhetsfara för företagen. Om det inte tas på allvar riskerar många företag inte bara onödiga säkerhetsproblem utan också enorma driftstörningar och höga kostnader när de sedan försöker reparera säkerhetsintrången, säger säkerhetsexperten Björn Lantto på NTT.

Anställda över 30 har ett försprång

I rapporten är det Sverige och Norge som sticker ut – tillsammans med USA, Hongkong och Storbritannien – där länderna är digitalt avancerade, men när det gäller it-säkerhet är det anställda över 30 som har ett försprång. Detta beror på att de har en större arbetslivserfarenhet. Dessa länder måste jobba hårdare så att alla under 30 år fortsätter utbildas och får ändrade attityder och beteenden.

– Företag måste jobba med att säkerhetskulturen verkligen innefattar alla generationer och stöds av en mångfald av medarbetare. Om vi vill utnyttja de yngres fantastiska kreativitet och energi, måste vi tänka på säkerhet som något som möjliggör deras arbete, inte något som hindrar dem från att utföra sina uppgifter. Vi måste hitta sätt att förbättra anpassningen mellan säkerhet och de uppgifter som anställda måste utföra, säger Björn Lantto.

Samtidigt med undersökningen kommer fyra tips på hur millennials kan inkluderas bättre i säkerhetstänket på företagen:

  • Skapa forum med yngre anställda och lyssna på deras syn på cybersäkerhet.
  • Yngre anställda kan vara som bäst och mest motiverade i en smidig, produktiv och flexibel arbetsmiljö. Säkerhet bör utformas för att möjliggöra verksamheten.
  • Stöd utbildningsprogram, mentorskap och överväg externt stöd där det finns behov.
  • Utbildning är avgörande. Gamifiera säkerhetsinlärning och gör det roligt för alla.

Läs också: 22 tuffa frågor på anställningsintervjun – och hur du svarar på dem

Fakta

Undersökningen är en del av Risk:Value Report 2019 som genomfördes i februari 2019 av JGSAW Research på uppdrag av NTT Security. 2256 beslutsfattare (ej inom it) tillfrågades i USA, Chile, Indien, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Benelux, Sverige, Norge, Hong Kong, Singapore, Brasilien och Australien. Huvudsakligen var det organisationer och företag med fler än 500 anställda och som har valts ut från en rad olika branscher. 100 svenska respondenter är inkluderat i undersökningen.
Rapporten finns att ladda ned här.