Det har länge talats om att storbankerna sitter på en teknikskuld i form av gamla it-system som snarare förr än senare måste bytas ut. Hur stor denna är fick man en fingervisning om när Nordea rapporterade för sitt tredje kvartal förra veckan.

Att Nordea är inne i ett förändringsarbete av sin it-miljö är känt sedan tidigare – men att det skulle komma en nedskrivning av it-tillgångarna på så mycket som 735 miljoner euro, nästan åtta miljarder kronor, var en bomb.

Banken själv är i nuläget knapphändig med detaljerna.

I en skriftilg kommentar till nedskrivningen uppger presstalespersonen Mikaela Östman för Computer Sweden att nedskrivningen var nödvändig ”när Nordea nu inleder en ny fas i sin verksamhet”. Det som sker är att Nordea konsoliderar sina system mot en global it-plattform.

Betydligt kortare livslängd

– Det har beslutats att en nedskrivning av it-systemen krävs eftersom den förväntade livslängden för vissa it-system är betydligt kortare än vad som tidigare förväntats och att fördelarna därmed inte kan realiseras fullt ut.

Annars svarar inte banken på vilka system det här handlar om. Däremot uppger Mikaela Östman att utvecklingen av kärnbankplattformen fortsätter.

Utifrån de här svaren är det svårt att dra slutsatser om huruvida teknikskulden är helt reglerad i och med den här nedskrivningen.

Vidare har Nordea aviserat stora personalneddragningar. De uppger dock inte hur många som drabbas. De vill inte heller svara på hur detta slår mot it-verksamheten, men en passus ger de: Neddragningarna är inte i första hand riktade mot de som arbetar mot kunder. Banken uppger nämligen att neddragningarna kommer att fokuseras till huvudkontoret och centrala funktioner medan minskningar i de enheter som möter kund blir mindre.

Oundvikligt för att nå våra mål

– Eftersom 70 procent av våra kostnader är personalrelaterade, så planerar vi en minskning vad gäller antalet anställda under de närmaste tre åren. Det är inte ett enkelt beslut, men att gradvis bli färre medarbetare är oundvikligt för att vi ska nå våra mål.

Att storbankerna sitter på en teknikskuld är som sagt inte överraskande. Att nedskrivningen var så stor som åtta miljarder kronor slog ändå ned som något av en bomb. Mikkel Emil Jensen som är bankanalytiker på Sydbank säger i en intervju till den danska finanssajten Finans:

– Vi visste ju väl att banken är i inne i en transformation, men att nedskrivningen var så stor är ändå överraskande, säger han.

Läs mer:
Fintech-boom utmanar storbankerna – men har uppstickarna någon chans?
Nordea skriver mastodont-avtal med IBM – värt 4,8 miljarder