Två mjukvarubolag inom betal- och kreditjänster, Aptic och Asitis, går nu ihop och gör gemensam sak för att möta den efterfrågan man ser från e-handels- och finansbolag.

De båda bolagen har verkat på respektive håll i nästan 20 år, och nu bildar de vad de själva kallar Nordens största bolag inom betal- och kreditlösningar. Under de närmaste tre åren hoppas bolaget att man kan dubbla sin verksamhet och ha över 300 medarbetare.

– Betaltjänster kan idag ge viktiga vinstmarginaler, kundnöjdhet och mer kostnadseffektiv tech. Därför väljer allt fler bolag att plocka hem den infrastrukturen. Samtidigt vill allt fler bolag koppla ihop kedjan av tjänster, vilket ställer extra höga krav på vår mjukvarubransch, säger Aptics vd Knut Eirik Storsul om den utveckling han sett och konstaterar vidare:

Uppsving för betaltjänsterna

– När handeln flyttar från butik till nätet så har betaltjänster fått ett uppsving. Här finns möjlighet för bolagen att markant öka sina marginaler, samtidigt utöka servicen och sänka kostnaderna. Utmaningen är att få många olika system att samagera. Förutom betalning vill konsument- och finansbolag även koppla ihop hela kedjan av finansiella tjänster, som kredit, leasing, faktura med mera. Det kommer att stärka bolagen ytterligare.

Asitis jobbar inom factoring och inkasso med molntjänsten Cloudware som huvudprodukt. Bolaget har 50 medarbetare i Skövde. Efter sammanslagningen kommer den nya konstellationen ha kontor i sex städer: Skövde, Stockholm, Trollhättan, Oslo, Amsterdam och Århus.

– På varje ort skapar vi en verksamhet utifrån den lokala kompetensen och potentialen att rekrytera. Eftersom kompetensen vi söker är väldigt specifik och ofta kopplad till ett fåtal personer så är det också viktigt för oss att finns på många orter. Där vi kan rekrytera in den kompetens vi behöver till hela koncernen, säger Knut Eirik Storsul, som tror att det kan bli aktuellt att öppna fler kontor inom kort.

– Nyligen öppnade vi i Amsterdam. Flera av våra kunder vill att vi öppnar i fler länder. Våra nordiska mjukvaror, tjänster och SaaS-lösningar är mycket högt skattade.

Läs också: Ny lag om säkrare kortbetalningar – resebokningar en tuff nöt att knäcka