Två stora systeminföranden som pågår i vården har blivit försenade under året – både i Region Skåne och Västra Götalandsregionen. I december blir det klart med ny tidplan i VGR – och då ska man också titta på eventuellt skadestånd.

Det handlar i bägge regionerna om den amerikanska leverantören Cerners system Millennium. I juli meddelade Region Skåne att den första utrullningen som skulle ske i november 2020 skjuts upp i ett år. Och i september var det Västra Götalandsregionens tur att meddela att även deras driftstart försenas ett år. 

– Det beskedet vi fick från Cerner i slutet av september var att de behövde ytterligare sju månader på sig att utveckla systemet så att det klarade den svenska patientdatalagen, säger Ragnar Lindblad som är programägare för Framtidens Vårdinformationsmiljö i Västra Götalandsregionen.

– Vi valde att kommunicera det som en senareläggning på ett år – men faktum är att vi först i december har den nya tidplanen.

Slutdatumet är detsamma i Region Skåne

Om senareläggningen av den första driftstarten påverkar hela projektets tidplan är oklart. I Region Skåne valde man att trycka ihop implementeringen så att slutdatumet är detsamma trots att första införandet försenades med ett år.

Kommer ni att begära skadestånd för att Cerner inte levererat enligt kontraktet?

– Det är sådana frågor vi tittar på. Och när vi har den uppdaterade tidplanen kan vi baserat på den se vilka effekter det har på oss kostnads- och prismässigt och hur det ska hanteras.

Hade den felbedömning som Cerner gjort kring hur omfattande anpassningar som krävs kunnat påverka upphandlingen så den fått ett annat utfall?

– Nej, jag väldigt trygg med att den utvärdering vi gjorde var korrekt. Man kan säga Cerner var de enda som tydligt sett beskrev hur man skulle jobba med patientdatalagen.

Trots avbräcket så fortgår arbetet ändå för fullt enligt Ragnar Lindblad.

­– Nu passar vi på att grotta ner oss i alla frågeställningar. Även om jag inte är orolig för att hitta några andra stora hinder så är det bra att även hitta småsaker så de inte ställer till problem senare, säger han.

Läs också:
Miljardprojektet i Västra Götaland försenas – ”verkligen beklagligt”
Sveriges vård riggar för systembyte – ”ofattbart mycket jobb”