SJ planerar att utbilda 2500 medarbetare med hjälp av VR, virtual reality. För att personalen ska kunna få tillgång till utbildningarna, och slippa åka till specifika orter har SJ placerat ut vr-utrustning på 14 olika orter i landet där SJ har stationerad personal.

Utbildningarna går främst ut på att simulera säkerhetsprocesser och att öva på olika scenarier, och de olika utbildningarna är framtagna så att det går att öva på nästan alla av SJ:s fordonstyper. Tanken, enligt SJ, är att VR-tekniken ska öka effektiviteten i utbildningarna, men även bidra till den allmänna digitaliseringen av verksamheten.

– VR är ett lyft för dem som jobbar ombord. Att de kan öva ofta och bli trygga med de moment som ska utföras på tågen gör arbetet ombord effektivare. Dessutom blir det både enklare och roligare att utbilda sig, säger Aron Wahlberg som är affärsutvecklare på SJ.

Enligt SJ är utbildning med VR speciellt fördelaktig för att träna situationer som uppkommer sällan, men som är viktiga att kunna när de väl uppstår. Ett exempel är att kunna hantera en rullstolslift som kräver elva steg och handgrepp. Som verktyg används handkontroller som ger haptisk återkoppling, till exempel känns det lika trögt att stänga en dörr i simulatorn som i verkligheten och samtidigt hörs det karaktäristiska pyset när dörren öppnas.

Möjligheten att öva på situationer som annars är svåra att träna på, exempelvis moment som kan vara farliga, är en stor fördel med tekniken, anser SJ. Medarbetaren kan göra fel utan att utsätta sig själv eller andra för fara, till exempel vid arbeten med starkström.

– Det finns oändliga möjligheter med VR inom utbildning. Genom att använda ljud och synintryck går det att med stor trovärdighet återskapa väldigt stressiga situationer, som till exempel brand. Det går att lägga in distraktioner, som till exempel dålig sikt eller att någon kommer och ställer en fråga precis vid avgång, säger Aron Wahlberg.

Läs också:
Ny teknik rullar in på gamla SJ – så digitaliseras järnvägsbolaget
Kollektivtrafikens biljetter ska synkas – ”måste vara lika enkelt som bilen”