(CS/Barcelona) Varje år blickar analysföretaget Gartner framåt och förutser kommande trender. Och när analytikern Daryl Plummer presenterar årets spaningar trycker han på att det det viktiga inte är huruvida allt slår in utan att det i stället handlar om att få cio:er att fundera på sådant som det är dags att börja agera kring.

Han hävdar att 87 procent av det som lyfts fram av Gartner under åren faktiskt slagit in.

– Det motsvarar att vi troligen skulle prickat vinnarna i fotbolls-VM men missat både Brexit och det senaste amerikanska presidentvalet.

Så vad är det då som Gartner vill att vi ska börja fundera på. Årets spaningar handlar mycket om att gränserna mellan människa och maskin förändras. Vad händer exempelvis när människor nu börjar operera in chip – eller ännu mer avancerad teknik – i sina kroppar?

Uppdatera byod
Gartner förutser att 30 procent av alla it-organisationer 2023 kommer att ha utökat sina policies för bring your own device till att också gälla den teknik som människor bär i sig. De kallar det för byoe – bring your own enhancement. Alltså att man inte bara har med sig teknik till jobbet man har teknik inuti sig till jobbet. För vad händer om det går att exempelvis ta bilder eller ladda ner material med våra kroppar?

– Det är något som vi inte kan strunta i. I stället för att säkerhet handlar om att inte något från utsidan ska ta sig in så kan det bli något på insidan som sträcker sig ut, säger Daryl Plummer.

Men möjligheten att stötta våra kroppar med ny teknik kommer också att visa sig på arbetsmarknaden genom att allt fler med funktionshinder kommer in.

Som exempel pekar Daryl Plummer på ett försök i Japan där ett kafé hade robotar som personal. Men robotarna fjärrstyrdes av människor med allvarliga funktionshinder som var mer eller mindre sängbundna.

Gartner spår att antalet personer med funktionshinder som har jobb kommer att ha tredubblats 2023 med hjälp av AI och annan ny teknik.

– Se till att göra tillgänglighet till en grundprincip, säger Daryl Plummer.

Onlineshopping går över styr
En annan spaning är hur den ständigt öppna e-handeln skapar beroendeproblem. I förlängningen kommer det att leda till att Världshälsoorganisationen listar onlineshopping som en beroendeframkallande störning 2024 tror Gartners analytiker.

– Allt fler hamnar i skuld eller rentav personlig konkurs. Och nu när vi går mot att låta AI handla åt oss riskerar det att bli värre. Cio:er har en skyldighet att fundera på det, ta ställning och initiera en moralisk och etisk debatt kring det.

I takt med ett samhälle där det blir allt svårare att lita på det vi ser och hör – med falska nyheter och deep fakes kan blockkedjan bli ett sätt att ta tillbaka kontrollen. 2023 räknar Gartner med att blockkedjan kommer att användas för att styrka äktheten i 30 procent av världens nyheter videoinnehåll som ett sätt att motverka deep fakes.

– Blockkedjan är ett bra sätt att värdera autenticiteten och genom att skapa enkla gränssnitt för konsumenter där de kan kontrollera innehållet. Vi tror att 2021 kommer åtminstone tio stora nyhetsorganisationer att använda blockkedjeteknik till det.

Digitala projekt blir dyrare
Gartners sista och kanske inte så uppmuntrande spaning är att om två år kommer de digitala initiativ som stora traditionella företag drar igång kommer att ta i genomsnitt två gånger så lång tid och kosta dubbelt så mycket som man tänkt sig.

Orsaken är att komplexiteten gör det svårt att skala. För att motverka det krävs bland annat att man aggressivt bryter affärs- och teknikberoenden och skapar affärsmodeller som gör att digitala initiativ kan skalas.

– Ledningen behöver också få en större insikt i den operativa verksamheten, säger Daryl Plummer.

Läs också: 
Gartner: Passa på nu cio:er – dörren till ledningen står på glänt
Här är Gartners hetaste it-trender 2020

Fakta

1. 2023 kommer 30 procent av alla it-organisationer att utöka sin ”bring your own device”-policy till ”bring your own enhancement” för att kunna hantera anställda som förstärkts med teknik.

2. 2023 kommer antalet människor med funktionshinder som anställs tredubblas genom att AI och annan ny teknik minskar barriärerna för dem att ta sig in.

3. 2024 kommer WHO att identifiera onlineshopping som en beroendeframkallande störning eftersom miljoner missbrukar digital handel och får ekonomiska problem.

4. 2024 kommer AI som läser av våra känslor att användas i över hälften av den onlineannonsering du ser.

5. 2023 kommer dina individuella aktiviteter att spåras digitalt på internet, för 40 procent av världens befolkning kommer beteendet att spela in när det gäller vilka tjänster som erbjuds och vilket stöd du får.

6. 2023 kommer 40 procent av alla anställda vilja kunna sortera sina affärsapplikationer på samma sätt som de gör när de streamar musik.

7. 2025 kommer hälften av alla som har en mobil men inget bankkonto att använda sig av ett mobilbaserat konto för kryptovaluta.

8. 2023 kommer 30 procent av världens nyheter och videoinnehåll att autentiseras som äkta av en blockkedja som ett sätt att motverka deep fake-teknik.

9. 2023 kommer en självreglerande sammanslutning för övervakning av AI- och maskininlärningsdesigners att inrättas i minst fyra av G7-länderna.

10. 2021 kommer digitala transformationsinitiativ att ta stora traditionella företag i snitt två gånger längre tid och kosta dubbelt så mycket som man räknat med.