Nej, Sverige har inget Amazon, Google eller Facebook – företag som på relativt kort tid vuxit från noll till hundratusentals anställda, varav många utvecklare och ingenjörer. I stället har vårt största telekomföretag minskat antalet anställda under de senaste åren. Ericsson har mellan 2016-2018 gått från 17 200 anställda till 14 600 anställda i Sverige.

Ändå är den svenska it-industrin långt framme i ett internationellt perspektiv – så var skapas de nya it-jobben?

Sverige har ett par större bolag som bygger sin verksamhet på it. Som Klarna, Spotify, Canon-ägda Axis och spelutvecklingsbolag som King.

Klarna har till exempel ökat personalstyrkan med nästan 40 procent under åren 2016-2018 och hade förra året 1700 personer. Spotifys svenska bolag hade vid årsskiftet 1265 anställda (globalt har de över 4000 heltidsanställda).

Många små och nischade företag

Men den här typen av företag, som ändå hunnit skaffa sig en rejäl kostym, är inte de stora slukarna av systemutvecklare – utan karakteristiskt för svenska it-industrin är att det finns väldigt många små och nischade företag. Det säger Hans Werner, vd för analysföretaget Radar Ecosystem, som håller på med en större kartläggning av kompetensläget när det gäller it i Sverige.

– Vi brukar räkna med att 200 000 människor arbetar med teknik i det här traditionella it–ekosystemet. Det som sker där är en stor konsolidering, vilket ger en övertalighet. Samtidigt sker det ett stort läckage från toppen i den här pyramiden av folk som hoppar av och bygger upp egna startups.

– Sammantaget innebär det här att vi har väldigt många mindre och nischade företag inom it i Sverige. De här företagen kan komma upp i en viss storlek, men de blir inte lika stora som de amerikanska, beroende på en rad faktorer, som skattestrukturen, hur människor rör sig i arbetslivet och sådant.

Tink är ett exempel på ett ungt företag som vuxit snabbt under de senaste åren och breddat verksamheten. Bolaget startade 2012 som en svensk privatekonomiapp, men är sedan 2017 en open banking-plattform som licensierar ut sin teknik till andra aktörer, framför allt banker, fintechbolag och startups.

Tink har sedan 2017 vuxit från 40 till dagens drygt 260 medarbetare.

– Majoriteten har en teknik- och ingenjörsbakgrund och omkring 60 procent arbetar som utvecklare och dataingenjörer, säger kommunikationschefen Mattias Lindquist.

Vad är det för typ av kompetenser ni anställer och letar efter?

– Vårt största fokus har legat på och ligger fortfarande på att rekrytera backend-utvecklare, dataingenjörer och profiler med kompetens inom bland annat software integration, maskininlärning, dataanalys och site reliability. Vi rekryterar från hela världen för att möta just det behovet.

Det traditionella it-ekosystemet består av det man vanligen brukar tänka på när det gäller it, det vill säga företagen i branschen, de delar av verksamheten som arbetar med it, och digitala branscher som spelutveckling och betting.

Men det finns en annan mer outforskad del av näringslivet där allt fler systemutvecklare och tekniker hamnar, och det är det som Hans Werner kallar den icke-traditionella delen av it-jobben.

”Det är här företagen anställer mest just nu”

– Det är här företagen anställer mest just nu. Det är längre ut, där it konvergerar med den operativa tekniken, och skapar specifika branschtillämpningar.

– Det här handlar ofta om etablerade företag inom till exempel medicinteknik eller tillverkande industri. Men vi uppskattar att den här delen sysselsätter ungefär 100 000 personer i Sverige nu.

Fredrik von Essen
Fredrik von Essen.

Fredrik von Essen, som är näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen, säger att det är av yttersta vikt att de svenska ”unicorn-bolagen” får möjlighet att fortsätta anställa, att de hittar kompetens, och kan växa sig ännu större.

– Vi värnar mycket om att just den här typen av företag får rätt förutsättningar att fortsätta växa, men då måste kompetensförsörjningen fungera.

– It-jättarna som vuxit fram i USA och som i dag sysselsätter väldigt många, bygger sin framgång på att de har etablerat dominerande plattformar inom sina respektive domäner. Spotify är en plattformsaktör, även om musikdistribution är en mer begränsad domän, annars har vi inte den typen av företag här.

Fredrik von Essen fortsätter:

– Men det är en utmaning för Sverige – om vi ska ge oss in i multitjänstplattformarna eller i stället utveckla tillämpningar för de här plattformarna.

Fredrik von Essen säger att det finns fördelar med att ha stora it-företag i landet.

– Jag brukar lyfta upp Ericsson i de här sammanhangen. Deras betydelse som kraftcentrum i ett tech-kluster ska inte underskattas. Det är forskningstunga verksamheter som ger spinoff-effekter, och om man tittar på många av de unicorns som kommit fram i Sverige har de, direkt eller indirekt, kopplingar till Ericsson.

Läs mer:
Se hit utvecklare! Så här undviker du fällorna när du skriver jobbansökan
Fintech-boom utmanar storbankerna – men har uppstickarna någon chans?