Det här innebär att it-investeringarna i Europa ökar igen 2020 efter tre års minskningar. Det säger John Lovelock, som är analytiker på undersökningsföretaget Gartner, som har gjort rapporten.

– Det här årets försvagningar för euron och brittiska pundet mot den amerikanska dollarn, vilka åtminstone delvis kan förklaras av Brexit, har inneburit att it-investeringarna gått ner och orsakat lokala prisökningar på hårdvara.

– Men nästa år tror vi att det studsar tillbaka, då Brexit väntas att lösas och trycket på växelkurserna avtar.

Totalt landar it-investeringarna på 798 miljarder dollar nästa år, vilket alltså är en ökning med 3,4 procent jämfört med i år.

Väntar med att uppgradera

Den här rapporten visar vidare att 2019 har varit riktigt tufft för hårdvaruförsäljningen. Försäljningen av hårdvaruenheter som innefattar pc, surfplattor och smartphones väntas minska med hela 10,7 procent. Högre priser som är relaterat till växelkurserna är ett skäl. Ett annat skäl är att nya smartphones saknat ”måste-ha-funktioner”. Det här har gjort att människor väntar med att uppgradera.

Hårdvaruenheterna kommer inte heller komma tillbaka i tillväxt under nästa år, då minskningen 2020 väntas bli 1,3 procent.

Det snabbast växande segmentet är mjukvara för företagen. I år väntas detta växa med 3,4 procent och nästa år med hela 9,2 procent. Försäljningen av mjukvara som tjänst väntas öka med 14,1 procent i år och 17,7 procent nästa år.

Säkerhet är ytterligare ett område som växer snabbt, som en följd av kraven på regelefterlevnad och integritet. Här väntas tillväxten ligga på 9,3 procent och 8,9 procent nästa år.

Läs mer: Var skapas de nya it-jobben i Sverige?