2025 ska 98 procent av Sverige vara uppkopplat. Så ser regeringens bredbandsmål ut. Men Sveriges kommuner och landsting, SKL, är oroade att det målet inte kommer att nås.

I en skrivelse till regeringen konstaterar de att utbyggnadstakten tvärtom går allt långsammare och hänvisar till en rapport från Post och telestyrelsen, PTS, som kom i somras där det slås fast att bredbandsinvesteringarna minskade med 11 procent under 2018.

I den rapporten skriver PTS: ”Utbyggnadstakten kommer sannolikt att avta ytterligare under de kommande åren. Den främsta orsaken till avmattningen är att bredbandsbyggnaden når ut till allt glesare bebyggda områden där det är mycket svårt att få investeringskalkylerna att gå ihop.”

För att få fart på utbyggnaden och nå målen räcker det inte bara med statligt stöd anser SKL – det gäller att också använda sig av de kommunala resurser som finns i form av stadsnät.

Enkel lagändring kan göra stor skillnad

– Regeringen kan med en ganska enkel lagförändring göra stor skillnad för bredbandsutbyggnaden. SKL har formulerat ett konkret förslag som gör att en kommun eller dess företag kan bättre kan bidra i att bygga fler bredbandsnät och att fler medborgare och företag skulle få bredband snabbare, säger Anders Knape, ordförande för SKL i en kommentar.

I dag kan stadsnäten bara agera i den egna kommunen och bygga ut bredband där – de hindras att delta i bredbandsutbyggnad utanför kommungränsen av den så kallade lokaliseringsprincipen. Men det vill SKL nu ändra på.

”På samma sätt som gäller för annan liknande infrastruktur (elnät, gasnät, fjärrvärmenät) utgör en kommun inte nödvändigtvis ett rationellt område för avgränsning av ett nät. Ska de kommunala stadsnäten kunna fortsätta bidra till bredbandsutbyggnaden blir det allt viktigare att de kan bygga sina nät på det mest kostnadseffektiva sättet” skriver organisationen till regeringen.

Läs också: 
Otillräckligt stöd för att nå bredbandsmålen – 22 miljarder fattas
Risk att bredbandsmålet inte nås – SKL kräver ny plan för finansiering