När Tyskland och Frankrike förra veckan gick ut med sina planer på att utveckla en gemensam europeisk molninfrastruktur så handlar det om att få fram alternativ till de amerikanska molntjänsterna – men det här kan också vara första steget till ett EU-moln, där fler länder ingår.

Projektet som går under namnet Gaia-X har väckt stor uppmärksamhet, inte minst i USA och det har kritiserats av Amazon Web Services och Microsoft, som hävdar att projektet begränsar it-tjänster till nationsgränser. Molnjättarna hävdar att "digital suveränitet", som det talas om bättre uppnås genom kraftfulla molntjänster och de säkerhetslösningar som finns där.

När Gaia-X presenterades av finansministrarna i Tyskland och Frankrike talade båda om just ”digital suveränitet” och att de ”vill etablera en säker och suverän europeisk datainfrastruktur, inklusive informationslager, databaser och utveckling av datainteroperabilitet”, som den franske finansministern Bruno Le Maire uttryckte det i ett uttalande.

Oro för att amerikanska leverantörer tvingas lämna ut uppgifter

Det som vilar i bakgrunden är samma diskussion som pågår i Sverige om hur de amerikanska molnjättarnas tjänster kan användas i offentlig sektor med alla deras sekretessbelagda uppgifter. Det finns en oro att amerikanska leverantörer kan tvingas lämna ut uppgifter till amerikanska myndigheter, enligt inhemsk lagstiftning som Cloud act och FISA.

– Det finns inget svar på frågan om hur säkra våra data verkligen är, sa till exempel Frank Melzer som är CTO på teknikbolaget Fest AG under den konferens då det här presenterades, skriver Wall Street Journal.

Daniel Melin var projektledare för den utredning som Statens inköpscentral gjorde om det skulle gå att skapa ett ramavtal för vissa molntjänster till offentlig sektor – och som då kom fram till att det inte gick vid den tidpunkten. Ingen molnleverantör kunde då svara upp mot både de tekniska och de juridiska kraven.

Han tror att utspelet från de tyska och franska finansministrarna är en testballong – för att se hur branschen och molnleverantörerna svarar.

– Min uppfattning i det här läget är att de uttrycker sig medvetet vagt, och jag tror att det beror på att de vill prova den här tanken. Frankrike och Tyskland säger att de vill göra någonting, och nu vill de se hur reaktionerna blir.

Daniel Melin fortsätter:

– Får de någon respons hos EU-baserade bolag – är de med på det här? Hur reagerar molnleverantörerna? Det är kanske den typen av reaktioner de vill samla in?

Kommer Sverige delta i projektet?

När de tyska och franska ministrarna presenterade det gemensamma molnprojektet uppgav de att de tänker sig att fler länder ska haka på det här framöver. Kan det då tänkas att Sverige kommer att ingå i ett sådant projekt.

– Jag vill inte spekulera i det, säger Daniel Melin. Det jag kan konstatera är att det talats mycket i Tyskland och Frankrike om digital suveränitet. De resonemangen finns också i Sverige. Ur det perspektivet skulle man kunna tänka sig att det här är en intressant idé också i Sverige.

Det här är heller inte helt igenom ett myndighetsdrivet projekt. De tyska planerna formulerades tillsammans med stora inhemska företag som Deutsche Telekom, Deutsche Bank, Siemens och Bosch. Även från franskt håll har myndigheterna kontaktat stora moln- och mjukvaruföretag som OVH och Dassault Systèms för att få med dem i processen.

I det här läget är ändå detaljerna om vad Gaia-X verkligen innefattar ganska få. Det de båda länderna säger är att de själva nu ska utveckla själva ”kärnkonceptet” i Gaia-X, innan de ska få försöka få fler länder att ansluta.

– Det verkar inte vara så att det är staten som ska bygga molntjänster, utan snarare att de ska definiera spelreglerna och att branschen bygger molntjänster som uppfyller kraven, säger Daniel Melin. Det är den uppfattningen jag får.

– Jag tror att det mer kommer att bli en övergripande kravspecifikation.

Hur stämmer då de tyska och franska planerna överens med Sveriges planer på ett statligt moln?

– Kommittédirektivet om statlig it-drift handlar delvis om samma problemställning som jag uppfattar det. Ett sätt att se på detta är hur staten på bästa sätt kan säkerställa sitt behov av säkerhet och samtidigt få tillgång till marknadens innovation.

Microsoft och Amazon Web Services har kritiserat det tyska och franska initiativet, och hävdar att de kan hantera data säkert, skriver Wall Street Journal. En talesperson för Microsoft säger till tidningen att ”digital suveränitet” är en rimlig målsättning, men tillägger att ”i molneran så är det fel att definiera suveränitet enbart längs territoriella gränser”. I stället kräver suveränitet ”den mest kraftfulla molnlösningen”.

Läs mer:
Regeringen har bestämt sig – Sverige ska ha ett statligt moln
Febril aktivitet på myndigheter efter moln-varning: ”Slog ned som en bomb”