Säkerhet och trygghet verkar vara nyckelorden när svenskarna väljer betalningsmedel. Den slutsatsen drar Lukas Berg, vd på Insight Intelligence, från årets upplaga av rapporten Sverige Betalar.

– Det är sjunde året i rad vi gör det här och det är intressant att se hur det ser ut över tid. Då kan man verkligen se en tydlig trend att andelen som använder betalappar har ökat, säger han och ger exempel inom tre kategorier.

Där framkommer det att 2013 var det 3 procent som använde en app för betalning till en vän. 2019 är den siffran 85 procent, vilket givetvis förklaras med Swishs framfart. Men samma trend ser vi även för att betala parkering via en app. Även där var det 3 procent som gjort det 2013. 2019 var den siffran uppe i 39 procent. Och för torghandel var siffran 0 procent 2013. Idag är den 38 procent.

Insight Intelligences undersökning görs i samarbete med Swedbank Pay, Coop, Bankgirot och Evry. Resultaten baseras på svar från 1 000 svenskar mellan 16 och 74 år som intervjuats under oktober genom Sifos webbpanel. Svarsfrekvensen var dock ganska låg, bara 34 procent.

Förkrossande stor majoritet

Och det är som sagt säkerhet och trygghet efter att en tjänst har prövats som går som en röd tråd genom svaren i rapporten. Det märks inte minst när det gäller hur betalningar ska verifieras. Här är det en förkrossande stor majoritet, 80 procent, som väljer mobilt bank-id, som den metod man föredrar för verifiering. Även pinkoden har fortfarande stort förtroende, och får en svarsfrekvens på 46 procent. Men därefter är det ett långt glapp ner till säkerhetsdosa och tumavtryck, som får 9 procent vardera.

Att det är Swish som är den mest kända betalappen råder det ingen tvekan om. Hela 92 procent svarar alternativet ”Jag använder” på frågan hur bekanta de är med olika betaltjänster. Tvåan Klarna har 79 procent som svarar ”Jag använder” och trean Paypal 33 procent.

– Swish är en verklig succé som svenskarna har tagit till sig de senaste åren. Det är den betalningstjänst som har ökat allra snabbast. Framför allt hos unga kvinnor. Vi ser att kategorin kvinnor mellan 16 och 29 år är den grupp som använder nya betalalternativ i störst utsträckning, säger Lukas Berg.

Blockkedjan har nästan inga användare

En annan del som han anser sticker ut är hur kontaktlösa betalningar, NFC, tagit fart, medan en annan teknik, blockkedjan, inte har nästan några användare alls.

– Svenskarna anammar de två teknikerna helt olika. De är väldigt positiva till NFC och väldigt skeptiska till blockkedjan, så det kan nog bli fortsatt uppförsbacke för en tjänst som Facebooks Libra, som bygger på blockkedjan, tror Lukas Berg.

Att kontaktlösa betalningar är så populärt förklaras så klart främst med hur utbrett det är.

– Där finns infrastrukturen på plats. Det har gjorts en stor satsning på kontaktlösa betalningar och därför ser vi att det ökar så mycket. Samtidigt som många inte förstår blockchain och bitcoin, och därför inte heller har något förtroende för det. Sedan har det så klart en hel del att göra med rapporteringen kring kryptovalutor. Det allra viktigaste för svenskarna när det kommer till betalningar är säkerhet och trygghet, säger Lukas Berg.

Läs också: Blipp blipp – en metod ökar kraftigt när svenskarna väljer betalningar