När analysföretaget Radar under sin konferens Radar Summit i dag går ut med sin prognos för den svenska it-marknaden 2020 är det inga roliga siffror för branschen.

– Vi står inför en ökad osäkerhet i vår ekonomi samtidigt som vi ser historisk låg tillväxt inom it-området. Det kommer betyda ökat fokus på ekonomiska nyckeltal och på lönsamhet i de flesta verksamheter, säger Hans Werner, vd för Radar.

– It ökar i strategisk betydelse men fokus kommer att ligga på områden som har direkt påverkan på effektivitet och produktivitet såsom automatisering och digitalisering vad gäller investeringar i första hand.

Kompenserar inte ens för inflationen

Faktiskt är det så att tillväxten, inte bara för de traditionella it-budgeterna, utan också för verksamhetsfinansierad it blir ”historiskt låg”, enligt rapporten. För 2020 väntas it-budgeterna i Sverige att öka med i snitt 0,5 procent vilket inte ens kompenserar för inflationen.

Det här kan jämföras med fjolårets ökning på 1,3 procent.

Inte heller råder det något drag i verksamheten vad det gäller it-investeringar. Ökningen landar visserligen på 2,2 procent, alltså över inflationen, men långt under fjolårets siffra på 4,6 procent.

Totalt omsätter it-budgeterna i Sverige 171,8 miljarder kronor nästa år och verksamhetsfinansierade it 43,5 miljarder kronor.

De sammanlagda it-investeringarna väntas landa på 215,2 miljarder kronor under 2020 jämfört med 213,4 miljarder kronor 2019.

Radar släpper också en analys som belyser tre specifikt svenska utmaningar med fokus på it – som ”hotar svensk ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft”.

Osäkerhet kring molntjänster

Den första är ”osäkerhet som leder till outnyttjade skalfördelar”. Här menar Radar att ”bristfällig koordinering och styrning har skapat en osäkerhet runt hur molntjänster utnyttjas, speciellt i offentlig sektor”.

Den andra är kompetensbristen. Här skriver Radar att ”om vi inte klarar att industrialisera produktion och leverans av it i samma eller bättre takt än vår omvärld så riskerar kompetensbristen accelerera och därmed begränsa svenska möjligheter att utnyttja ny teknik för stärkt produktivitet och konkurrenskraft”.

Den tredje är ”bristande förmåga att distribuera el”. I analysen framgår att ”redan idag så har företag tvingats skrinlägga expansionsplaner för att elförsörjning inte kunnat garanteras i Sverige”.

Läs mer:
Sveriges kontantras sticker ut i EU – ”men det pågår överallt”
Svidande kritik mot myndigheternas it-system – de är gamla, dyra och osäkra