För en månad sedan köpte norska Sysco Uppsalabaserade Upsys. Nu gör man ytterligare ett förvärv, och det blir nog svårt att hålla reda på namnen hos sina svenska bolag. Den här gången heter köpet Upbase, ett bolag som titulerar sig databasexpert.

Stockholmsbaserade Upbase startades 2005 och har såväl privata som offentliga kunder, som man hjälper med övervakning, integration och utveckling av informationsplattformar. Företaget har knappt 20 anställda

– Vi på Upbase brukar säga att vi finns till för informationens skull. Vi har i snart 15 års tid stöttat våra kunder med att få sin informationshantering tillgänglig, effektiv och säker dygnet runt, året om. Sedan starten har vår 24/7-jour varit i gång i mer än 100 000 timmar i sträck och vi är, mig veterligen, den enda leverantören i Sverige med vår koncentration av seniora databastekniker som i ett och samma erbjudande hanterar Oracle, Microsoft och open source-databaser oavsett om de är i molnet eller on-prem, säger Upbases vd Rafael Gonzalez, och välkomnar den nya ägaren.

En perfekt partner

– I Sysco har vi hittat en perfekt partner. De har samma skillset och deras pan-nordiska perspektiv och styrka gör att vi kommer att kunna göra ett mycket större avtryck på vår marknad. Därmed kan vi hjälpa både fler och större kunder framgent.

– Genom förvärvet av Upbase stärker vi ytterligare vår serviceportfölj kring övervakning, integration och utveckling av kritiska databaser och informationssystem. Explosionen av datamängder de senaste åren innebär att vi upplever hög efterfrågan och stark tillväxt runt detta område, säger Syscos vd Dagfinn Ringås och fortsätter:

– Med Upbase i teamet kan vi nu erbjuda kunder i hela Norden ett komplett databaserbjudande med säker 24/7 drift, garanterad drifttid, bättre underhåll och färre fel, gemensam kontaktpunkt mellan olika databasleverantörer och inte minst effektivare integrationer, analyser och användning av data genom ett mycket kompetent AI- och BI-konsultföretag.

Läs också: R2M får nytt förtroende som Skatteverkets Oracle