Data är den nya oljan och om tjänsten är gratis är det du som är produkten. Insamlingen av data om oss nätanvändare och våra beteenden är ett allt mer uppmärksammat fenomen, och för många av oss ett ökande problem.

Internetstiftelsen har i en mycket snygg och pedagogisk utställning på Internetmuseum tagit ett helhetsgrepp om datainsamling och nätintegritet. Utställningen vänder sig inte bara till barn och unga, utan alla har något att hämta i utställningen som bjuder på kunskap och information om nätintergritetens historia på ett pedagogiskt sätt.

Internetmuseum, för dem som inte kommit i kontakt med det tidigare, är ett digitalt onlinemuseum, öppet för alla dygnet runt, alla dagar om året. Den nu aktuella utställningen ”Alla ser dig” öppnades förra veckan och är kort och gott en tidslinje uppifrån och ned i en enda lång rullning ned längs sidan – lite som att gå en slinga längs en utställning på ett fysiskt museum.

Längs med tidslinjen finns lagom korta men informativa artiklar som beskriver händelser eller epokgörande utvecklingar inom temat nätintegritet, övervakning och datainsamling. De flesta artiklar väcker minnen och får oss att le åt en svunnen naiv tid då nätet hade en annan oskuldsfullhet än idag. Många artiklar får oss också att tänka på att mycket hade kunnat göras tidigare i utvecklingen, men vi missade de chanser vi hade då.

alla ser dig internetmuseum

Det som också gör utställningen så bra är dels att man inser hur tidigt utvecklingen började, redan på det tidiga internet var detta en viktig fråga, dels överblicken över alla små steg längs vägen. Ofta är det ju så att varje litet steg som tas i riktningen mot mer övervakning och datainsamlande kan tyckas just små och harmlösa, men det är när man får hela utvecklingen presenterad, från de första stegen i internets barndom till idag, som man inser hur långt utvecklingen har gått, och, givetvis, fortfarande pågår.

Ansvarig för utställningen är Björn Appelgren, projektledare på Internetmuseum.

Vad fick er att ta fram utställningen "Alla ser dig"?

– Utställningen är en av flera nu pågående initiativ på Internetstiftelsen för att medvetandegöra frågor kring integritet på nätet. I undersökningen Svenskarna och Internet kunde vi nämligen se att nästan hälften av de svenska internetanvändarna känner sig övervakade på nätet och att oron för att myndigheter och teknikjättar, som Google och Facebook, inkräktar på vår personliga integritet har ökat under en femårsperiod, i synnerhet vad gäller teknikjättarna, säger Björn Appelgren.

Björn Appelgren
Björn Appelgren.

– Med utställningen ”Alla ser dig” vill vi synliggöra hur diskussionen om vår personliga integritet på nätet har sett ut historiskt. På internetkunskap.se försöker vi samtidigt att höja den grundläggande kompetensen kring integritetsfrågor hos allmänheten, eftersom Datainspektionens nationella integritetsrapport visar att få har kunskap om hur våra personuppgifter samlas in och hur de används.

alla ser dig internetmuseum

När man presenteras en tidslinje på det sätt som utställningen visar så inser man att det har varit ett ständig eskalering av övervakningen i mindre steg genom tiden, men sammanlagt blir det en stor skillnad. Vad tror du kommer att hända inom detta område kommande åren?

– Svårt att säga. Det ska bli väldigt intressant att se om Facebook och Google verkligen menar allvar med att ”the future is private”, deras affärsmodell bygger ju i stor utsträckning på att samla in information och veta väldigt mycket om oss som använder tjänsterna. En gissning är att den statliga övervakningen kommer att öka i framtiden, med argumentet att kunna bekämpa brottslighet och förhindra att desinformation sprids. Enligt rapporten Freedom of the Net minskar friheten på nätet globalt sett för åttonde året i rad. Sverige är förvisso inte med i mätningen, och vi har jämförelsevis stor frihet, men det ger en fingervisning om att den statliga kontrollen ökar.

Vad tycker du att man som nätanvändare ska tänka på vad gäller övervakningen och datainsamlingen på nätet?

– Vad gäller datainsamlingen som teknikjättarna står för är det viktigaste att man är förstår hur datainsamlingen går till och hur informationen om oss används, vilka förtjänster det finns men också vilka risker. Utifrån den kunskapen är det nämligen enklare att göra medvetna val kring vilka tjänster man vill använda och hur man vill använda dem samt vilka integritetsinställningar man vill ha på sina devices och i sin webbläsare. Vilken grad av integritet man behöver är högst personligt. Vad gäller statlig övervakning behöver man kanske förstå vilka konsekvenser olika insatser kan få för samhället i stort och i ett längre perspektiv. Idag lever vi i ett av världens mest demokratiska länder, men om man tillåter sig att vara en aning dystopisk kan en ökad övervakning få helt andra konsekvenser om de demokratiska förutsättningarna skulle minska.

Tycker du att utvecklingen blir bättre eller sämre med tanke på nya smarta prylar, smarta hem och IoT? Finns det tecken på att vi lärt oss läxan?

– Smarta prylar är ju bra om de är säkra och man använder dem på ett säkert sätt. Ett grundtips är väl att alltid ställa sig frågan om man verkligen behöver koppla upp just den här grejen mot internet och förstå vad det kan få för konsekvenser. Vi har skrivit en artikel om det på internetkunskap.se för den som vill vet ha lite grundläggande insikter och tips på hur man kan tänka.

alla ser dig internetmuseum

Ska man som medborgare vara mest orolig för statsmakternas övervakning eller privata företags kommersiella datainsamling?

– En del av oron som folk känner grundar sig nog i okunskap, sätter man sig in lite i olika perspektiv på integritetsfrågan tror jag att man kan dämpa den något. Vi vet till exempel att många känner sig oroliga och förföljda när annonser för samma vara eller tjänst visas på alla webbsidor man besöker, men personligen tycker jag kanske inte att det är företagens annonsaffär som är det läskiga. Det är långt mer problematiskt, tycker jag, att teknikjättarna har så enorma mängder data om oss, att transparensen är så dålig och att säkerheten i hanteringen av dem har visat sig bristfällig ibland, nu senast med Facebook och Cambridge Analytica-skandalen. Samtidigt är jag personligen lite förvånad över att oron för att myndigheter inkräktar på vår integritet är så pass mycket lägre än för teknikjättarnas, säger Björn Appelgren.

Utställningen ”Alla ser dig” pågår tillsvidare och kan besökas här.

Läs också:
Grälla färger och blinkande giffar – nu samlas minnen från hemsidornas intåg
Emojins historia – ny utställning på nätet