Så många som 70 procent av företagen har inte räknat på i vilken utsträckning medarbetarna kommer att behöva vidareutvecklas som ett resultat av automatisering.

Det visar en ny undersökning som konsultbolaget Deloitte gjort bland 523 företagsledare i olika branscher över hela världen.

Automatisering sker i hög takt nu, oftast i form av robotisering, för att öka produktiviteten och sänka kostnaderna för företagen. Men i takt med att automatiseringen blir en självklar del av arbetsplatsen uppstår ett behov av ny mening i arbetet för medarbetaren, säger Tomas Beckeman, ansvarig för Deloittes tjänster inom automatisering.

– Företagsledare behöver skifta fokus från teknisk automatisering med robotar till att robotar och människor arbetar tillsammans på ett naturligt sätt. I takt med att automatisering blir en självklar del av arbetsplatsen, uppstår ett behov av att skapa ny mening i arbetet för medarbetaren.

Allt fler kombinerar robotisering med AI

Den här rapporten, som går under namnet Intelligent Automation Report 2019, visar också att företagen fortsätter använda robotisering, RPA, för att automatisera, men allt fler satsar också på att kombinera robotisering med artificiell intelligens.

Många har också stora förväntningar på automatisering. Respondenterna i undersökningen tror att intelligent automatisering ökar kapaciteten hos företagen med 26 procent de kommande tre åren.

Men medarbetarnas roll i det här är det färre som funderat på.

44 procent av företagen har ännu inte räknat på hur medarbetarnas roller och arbetsuppgifter kommer att förändras. Två tredjedelar har inte sett till i vilken utsträckning deras medarbetare kommer att behöva vidareutveckling.

Tomas Beckerman säger:

– För att automatisering ska ge den effekt som företagen förväntar sig måste medarbetarna finnas med i planen från början. Automatisering är en verksamhetsfråga, inte en renodlad teknikfråga, och därför kan inte HR-aspekterna beaktas reaktivt när tekniken redan implementerats.

Läs mer:
Rapport: 200 000 bankjobb i USA tas över av robotar
Det här är absolut viktigast när unga söker it-jobb