Utvecklingen inom AI rusar fram – men många vet inte vad det handlar om och det finns också en oro för tekniken. Men det vill IT&Telekombranschen nu möta med en branschkod för ansvarsfull AI som ska presenteras imorgon.

Det handlar om sådant som att ha ett etiskt förhållningssätt med FN:s mänskliga rättigheter som bottenplatta, att bidra till FN:s hållbarhetsmål och att bidra till att AI blir till nytta för hela samhället.

Vill sprida kunskap om AI

Det handlar också om att man vill öka delaktigheten och se till att kunskapen kring AI ute bland människor blir bättre.

Dessutom vill man öka förtroendet till AI genom att arbeta med tre områden: transparens, ansvar och kontroll och säkerhet och integritet. Viktiga delar i det är att syftet med en tjänst måste vara tydligt, att vara öppen med vilka data som samlas in och hur tjänsten fungerar och data hanteras.

Åsa Zetterberg
Foto: Daniel RoosÅsa Zetterberg.

Bakom den nya branschkoden står åtta företag: Avanade, CGI, Ericsson, EQT Partners, Microsoft, Norna, Tendium och Tieto.

– Det här initiativet kommer från dem, så det är branschdrivet, säger Åsa Zetterberg, vd på IT&Telekomföretagen.

Hon hoppas dock att ännu fler involveras i samband med nästa steg.

– Branschkoden har ju en mer övergripande inriktning och tanken är att vi ska gå vidare med mer konkreta checklistor.

Är det någon särskild del som du tycker är extra viktig?

– Nej jag tycker att helheten är viktig att ha med sig. Det är tydligt att branschen vill ta ansvar och det här är ett viktigt ställningstagande.

Hur ska man se på den här branschkoden i ljuset av att AI-tjänster tas fram över hela världen och att det på vissa håll arbetas med etik och på andra håll inte?

– Vi har stämt av och varit inlyssnande av det som sker på EU-nivå exempelvis. Det finns ju ingen poäng i att detta bara görs på ett ställe. Snarare är det tänkt att förstärka arbetet.

Åsa Zetterberg konstaterar att det är oerhört centralt för branschen att på alla sätt öka förtroendet för det man erbjuder.

– Det är centralt för de som vill stärka relation till sina kunder att jobba enligt olika typer av kvalitetsprinciper – det här är en av dem. Och kan man visa på att man gör det så är det en konkurrensfördel i dag.

Läs också:
Det här är AI och så funkar det
Nu ska effekterna av AI undersökas – miljonregn över svenska forskare