För att ta fram ett bättre stöd när skolor ska välja och vädera digitala verktyg inrätts nu en nationell testbädd under två år. Under den tiden ska 150 tester i lärmiljöer i olika typer av skolor – förskolor, grundskolor, gymnasier, vuxenutbildning, kvalificerad yrkeshögskola och högskolor – genomföras.

Tanken är att förutom att stötta huvudmän som vill öka sin digitala kompetens och bli bättre beställare och ge lärare möjlighet till utveckling också låta företag som har digitala lösningar för skolan få en möjlighet att testa dem.

Projektägare för testbädden är Nacka kommun och kostnaden för hela projektet ligger på 14 miljoner kronor, varav nästan hälften kommer från Vinnova, 6,9 miljoner.

Skalbara och jämförbara tester

Genom att skapa en strukturerad metod ska testerna bli jämförbara och skalbara. Anna Åkerfeldt, som forskar inom lärande och införande och användningen av teknologier inom utbildning, leder metodutvecklingen.

– Detta arbete bildar utgångspunkt för att ta nästa viktiga steg i utvecklingen och användningen av digitala produkter och tjänster. Både edtech-branschen och utbildningsväsendet kommer att kunna dra nytta av och skapa ökad kunskap och kompetens kring utvecklingen och användningen av edtech-tjänster och produkter, säger hon i en kommentar.

Läs också:
Teknikkrångel och dålig support på många skolor
Forskare: Klumpig teknik slösar dyrbar lärartid – ”tar tid i stället för att ge tid”