Hälften av svenskarna ser teknikutvecklingen som något som påverkar jobben framöver och något färre, 48 procent, tror att globaliseringen gör det enligt en ny rapport från Boston Consulting Group – Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling.

Totalt har 366 000 i 197 länder tillfrågats och när det gäller vår syn på de framtida jobben skiljer vi inte ut oss särskilt mycket jämfört med världen i övrigt. Totalt tror 45 procent att teknikutvecklingen påverkar jobben och 49 procent att globaliseringen gör det.

Hamnar i den absoluta botten

Men när det kommer till hur mycket tid vi lägger på vidareutbildning hamnar vi i den absoluta botten. Totalt lägger 65 procent av de tillfrågade runt om i världen minst två veckor om året på fortbildning. I Sverige är den siffran 48 procent.

Vi lyckas dock slå Tyskland och Frankrike där bara 38 respektive 42 procent satsar två veckor per år på att lära nytt.

Samtidigt lägger exempelvis 81 procent av alla i Kina den tiden på vidareutbildning.

– Rapporten visar tydligt att kineser lägger väsentligt mer tid på att kontinuerligt utveckla nya färdigheter jämfört med individer i rika västländer som Sverige, Tyskland och Frankrike. På sikt gör det att vi svenskar riskerar att tappa konkurrenskraft i kampen om framtidens jobb, säger Thomas Jensen, Sverigechef på BCG i en kommentar.

Ligger under det globala snittet

Betydligt fler svenskar – 60 procent – uppger att de är beredda att skola om sig. Det ligger dock under det globala snittet på 67 procent.

Och om vi får välja är det sjävstudier som gäller – det föredrar 64 procent av svenskarna. 60 procent vill att vidareutbildningen sker på jobbet och hälften tycker att konferenser och seminarier är det bästa sättet.

Läs också: 
Det här glöms bort när robotarna kommer in på företagen
Svårt att få medarbetare att stanna? Så här håller du dem kvar