Enligt den senaste statistiken från Google Trends ökade antalet sökningar på termen ”data privacy” kraftigt under oktober månad, något som tyder på ett allt större intresse för integritetsfrågor bland allmänheten.

En närmare undersökning av Precise Security visar att antalet sökningar på termen ”data privacy” låg på en någorlunda jämn nivå mellan 2004 och 2015, men att intresset började stiga i mitten av 2016 och att det aldrig har varit högre än nu.

De senaste åren har vi fått se många skandaler där Facebook och andra teknikföretag har hanterat personlig data på ett minst sagt bristfälligt sätt, något som starkt bidragit till det ökade intresset för integritetsfrågor.

Enligt Precise Security finns det inget som tyder på ett minskat intresse de närmaste åren, så det finns pengar att tjäna för företag som erbjuder lösningar för att trygga den personliga integriteten.

Läs också:
Kräver stopp för kryptering i Whatsapp – för att hindra övergrepp på barn
”Alla ser dig” – snygg och pedagogisk utställning på Internetmuseum