Försäkringskassan stoppar utrullningen av ett nytt HR-system på grund av den osäkerhet som råder just nu kring hur offentlig sektor kan använda sig av utländska molntjänster för sina data.

Systemet gäller SAP Successfactors som Försäkringskassan i somras beslutade att rulla ut till sina användare.

– Men sedan dess har ju hela diskussionen om molntjänster i offentlig sektor blossat upp, och det finns en osäkerhet kring hur det här fungerar med vår lagstiftning, säger Försäkringskassans cio Stefan Olowsson.

– Eftersom det här systemet ligger i en molnlösning har vi beslutat oss för att stoppa den här utrullningen, för att utreda vad vi ska göra nu.

Bland annat har myndighetssamverkan Esams juridiska expertgrupp varnat offentlig sektor för risker med att behandla känsliga data i utlandsägda molntjänster.

Vad är det då utredningen går ut på?

– Om det finns andra möjligheter än det här molnet som då är placerat i ett annat land. Om vi kan använda oss av egna datahallar, till exempel. Vi håller på och pratar med leverantörerna nu, framför allt SAP.

Ligger det här molnet utanför EU?

– Nej, det ligger inom EU, men det finns fortfarande osäkerhet, säger Stefan Olowsson.

Hur lång tid väntas då den här utredningen ta?

– Det är svårt att svara på, men vi vill ju bli klara med den så fort som möjligt.

Samtidigt som det här stoppet sker så är Försäkringskassan på väg ut med en vitbok om molntjänster i ”samhällsbärande verksamhet”. CS har tagit del av ett utkast till den här vitboken som presenteras nu i dagarna.

I det står bland annat att ”USA, Kina och Indien har numera lagstiftning som ger deras myndigheter rätt att under vissa förutsättningar ta del av data och uppgifter som lagras hos tjänsteleverantörer under sin jurisdiktion, även om lagringen sker utanför den egna statens territorium”.

Vidare står att Försäkringskassan ”inte kommer att överlåta driften av sådana system till privata företag som står under jurisdiktion av en stat med sådan lagstiftning som nämnts ovan”.

– Det är klart att det finns en koppling mellan den här vitboken och att vi stoppar HR-systemet, säger Stefan Olowsson. Vi kan inte säga att å ena sidan går det inte att använda de här tjänsterna och å andra sidan rulla ut ett själva.

Läs mer: Trots alla experters invändningar – juristerna i Göteborg ger grönt ljus för Office 365