Syftet med en fusion av IP-Only och Global Connect är att ”skapa den ledande leverantören av digital infrastruktur i norra Europa”, uppger den gemensamma ägaren för de båda bolagen EQT Infrastructure.

Det nya företaget ska erbjuda ”ett gränsöverskridande fibernätverk till företag, offentliga verksamheteter och konsumenter”.

Martin Lippert som i dag är vd för Global Connect kommer att leda den nya organisationen. I en intervju med Computer Sweden säger han att det finns ett par övergripande skäl till den här konsolideringen mellan IP-Only och Global Connect.

– Hela vår bransch handlar om storlek och skala. Att bli större öppnar upp för möjligheter i den här sektorn. Det har vi kunnat se med tidigare konsolideringar, när vi slog samman med norska Broadnet förra året.

– Ett exempel på en fördel är att det blir lättare att hitta kvalificerade medarbetare att rekrytera.

Martin Lippert säger också att det finns ett tomrum på marknaden för operatörer som erbjuder nordiska lösningar.

– Både Telia och Telenor finns i de nordiska länderna, men mitt intryck är att det arbetar mer land för land. De håller sig inom gränserna. Det ska vi göra annorlunda genom att ge ett nordiskt erbjudande.

– Sedan kan man också lära av varandra. I Norge är vi framgångsrika inom små- och medelstora företag. IP-Only i Sverige är starkast på större företag. Där kan de olika länderna lära av varandra och utnyttja varandras verktyg.

Martin Lippert uppger att en ny organisationsstruktur ska utformas under de kommande månaderna och att bolagen under tiden ska verka som två separata enheter med separata namn.

– Vi vill göra det här fort, och ambitionen är att vi ska arbeta som ett företag i februari, även om det naturligtvis inte kommer att vara helt klart då. Sådant här tid.

Kommer IP-Only att fortsätta vara varumärket i Sverige?

– Vi fortsätter med IP-Only tills vidare och ska ha den diskussionen senare. Vi får se hur det blir.

Det sammanslagna bolaget får 1600 heltidsanställda. Martin Lippert säger att ”det inte finns några planer på neddragningar som en följd av konsolideringen”.

– Nej, drivkraften är att bli ett starkare och större bolag, och vi ska stödja den tillväxten.

Läs mer: Nya IP-Only ska flåsa Telia och Telenor i nordiska nacken: "de behöver en utmanare"