(CS/San Francisco) Salesforces megaevent Dreamforce i San Francisco brukar beskrivas som världens största techmässa, och det har inte minst gett effekter på nivån av gäster som är med och talar under mässan. Och på torsdagen var det dags för årets största celebritet, då Salesforces vd och grundare Marc Benioff bjudit in förra presidenten Barack Obama.

Precis som med sittningen med Apples vd Tim Cook började det i vänskaplig och familjär ton mellan två män som pratat med varandra förut. Men sedan blev det ett samtal som kretsade kring ledarskap men även riskerna med hur techjättarna styr samtalsklimatet där det idag ofta finns alternativa sanningar.

Sporra varandra till framgång

Att det handlar om ledarskap förklaras så klart främst med att Barack Obama idag jobbar med Obama Foundation där man vill ta fram framtidens ledare, och dialogen om ledarskap handlade mycket om hur ledare ska uppmuntra ledares ledare så att organisationer kan sporra varandra till framgång. Och där sammanfattar den tidigare presidenten sina tre viktigaste punkter.

– Det första är att ledarskap finns överallt. Ett annat mål för oss i Obama Foundation är att uppmuntra våra ledare att utöka sitt inflytande i den värld de verkar, säger han och nämner mångfald som nummer tre.

– Vad som är väldigt viktigt är att få ihop folk med olika bakgrund och olika åsikter. Om du inte har mångfald runt bordet kommer du att missa en marknad. Det gäller också om du inte har kvinnor runt bordet. Det bevisas ofta att företag med kvinnor i styrelsen går bättre. Inte bara för att kvinnor är smartare än män, utan även för att du inte missar lika mycket som du gör om alla är likadana.

Och där använder han också exempel från sina åtta år i Vita huset för att trycka lite extra på vikten av att leta talang på rätt ställen.

– Alla organisationer borde leta talang på platser där de inte brukar leta. Jag är väldigt stolt över den kultur vi skapade i Vita huset. Det finns en anledning till att vi inte hade några stora skandaler när jag var där. Vi hade några screw-ups men inte mer än så, säger han och förklarar det med det team han och hans stab byggt upp.

Måste inte alltid leta på ett visst ställe

– Orsaken är att det fanns talang överallt oavsett var du tittade. De bästa svaren brukade jag inte få från de som satt i mitten med de finaste titlarna. De bästa svaren var från de som stod längs väggen. Jag insåg tidigt att det är de som gör jobbet och som har kunskapen. Jag använder det som exempel på att man inte alltid måste leta på ett visst ställe.

Lika dominant som Marc Benioff själv vanligtvis är på scen, lika tillbakadragen och inlyssnande brukar han vara som intervjuare. Så även denna gång och han lyfter flera gånger Barack Obamas förmåga att hitta duktigt folk att omge sig med och frågar om det finns någon hemlighet bakom den gåvan. Vad är det viktigaste värdet, vad tittar du på, undrar han.

– Om du summerar det föräldraskap vi haft så är det Michelle som varit chefen och den som lett arbetet. Det det handlar om i slutändan är “var snäll och gör nytta”. Oavsett vem du är eller var du är så kommer folk vilja vara med dig då. Det handlar att ta ansvar för andra. Där finns en kärna av mänsklighet. Var omtänksam och respektfull.

Ett återkommande tema under intervjun är vikten av att vara en ledare för andra ledare, och där betonar Barack Obama inte minst lyhördheten inför övriga i organisationen.

Handlar om att se kraften i andra människor

– Att vara en ledare handlar inte om att du ska göra allt själv. Det handlar om att se kraften i andra människor och ta fram den. Då kommer du få inflytande och då vill folk jobba med dig. Det är det jag ser i de framtida ledarna, säger han och betonar också att det måste finnas en trovärdighet bakom det budskap man skickar ut. Om du inte är grundad i rätt värderingar kan du inte fatta rätt beslut.

– Det viktigaste är att visa att man tror på det man gör. Det skickar signaler och då kommer folk söka sig till dig.

Hawaii är ständigt närvarande på Dreamforce, där Marc Benioff brukar elda på publiken, eller sin Ohana, som han kallar Salesforcefamiljen, med att ropa aloha. Det blir givetvis inget undantag när Hawaiisonen Barack Obama är på besök. Och många av de egenskaper som lyfts för goda ledare kopplas av Marc Benioff till Hawaii, och med vissa reservationer håller Barack Obama med.

– Det finns ett sätt att se varandra som medmänniskor och en känsla av godhet. Det blir så på en ö med begränsade resurser och det har jag tagit med mig, säger den förra presidenten som även passar på att driva lite med de uppgifter som ibland figurerar om hans bakgrund.

– Efter att jag föddes i Kenya flyttade jag till Hawaii. Det är ett av mina tidigaste minnen, säger han och drar hem stora skratt från publiken innan han reflekterar vidare.

– Det är konstiga tider vi lever i.

Med konstiga tider syftar han så klart på dagens samtalsklimat.

I dag jagar vi fel saker

– Det finns en rädsla och osäkerhet som göds av globaliseringen och teknologin. Idag jagar vi fel saker, och det finns en ilska och frustration som grundar sig i en jakt efter status, som gör att folk vill vara däruppe. Det skapar homofobi, rasism och annat. Vad som verkligen skulle tillfredsställa oss vore om vi kunde vara lite tysta en stund, säger han och beskriver skillnaden mellan nu och då, när det var lättare att ha gemensamma referenser.

– När vi växte upp var det tre kanaler som alla såg oavsett om du var republikan eller demokrat. Vi delade något. Tittar du på Fox News idag lever du i en annan verklighet än om du läser New York Times. Och ramlar du ner i någon håla på Youtube så får du en helt annan bild än du skulle fått på ett annat ställe.

Och den delen finns också med bland de tre saker Barack Obama oroar sig för med tanke på nästa generation.

– Det viktigaste är klimatförändringarna. Det måste fixas först. Nummer två är den ökande ojämlikheten såväl inom som mellan länder, folk känner sig oroliga som det är nu. Det tredje är den nya informationsålder vi lever i med sociala medier och internet. Det kan vara farligt, för folk vet inte vad som är sant och inte, och man konfronteras med sådant man inte konfronterats med förut.

Läs också: Tim Cook: ”Många blandar ihop innovation med förändring”