Det tydligaste trendbrottet är att operatörernas totala intäkter från mobilabonnemang minskar för första gången på flera år. Intäkterna för mobilabonnemang minskade med 2 procent till den 30 juni 2019, jämfört med ett år tidigare. Skälet är enligt PTS att mobilabonnemangen med samtal men utan data fortsatt att minska, samt att de rörliga intäkterna minskade med 18 procent.

Men medan intäkterna minskar så fortsätter datatrafiken i mobilnäten att öka. Den totala mängden datatrafik i mobilnäten ökade med 23 procent. Och tittar man bara på mängden datatrafik från mobilt bredband, det vill säga abonnemang med endast data, så ökade den ännu mer, med 35 procent. Även här ett tydligt trendbrott, då den delen inte ökade alls under föregående period. En förklaring som anges är allt fler erbjudanden på mobilt bredband omfattar obegränsad mängd data.

Allt fler samtal i 4G-näten

En annan intressant detalj är att allt större andel av mobilsamtalen, 41 procent, ringdes via 4G-näten. PTS konstaterar att i princip hela den tillväxten har skett på bara två år.

Men även om operatörernas intäkter från mobilt minskar så ökar de på annat håll, inte minst eftersom andra tjänster växer. Det handlar exempelvis om IoT, röst- och meddelandetjänster och vissa innehållstjänster som levereras över internetanslutningen.

– Detta är en förändring som pågår just nu och vår ambition är att i framtiden lägga mer fokus på att följa och undersöka de nya tjänsterna inom elektronisk kommunikation, säger PTS generaldirektör Dan Sjöblom.

Läs också: Auktioner av 5g-frekvenser försenas – ”det är olyckligt”