Skånetrafiken tar hjälp av det Addnodeägda bolaget Decerno som dels ska utveckla en ny sökmotor för resor, dels ta fram en ny tjänsteplattform.

På den nya plattformen ska Skånetrafiken samla all tillgänglig data för att kunna göra den lätt åtkomlig för resenärerna. Dessutom gör plattformen att Skånetrafiken kan göra informationen tillgänglig för alla andra som har nytta av den, där man inte minst syftar på andra aktörer som är intresserade av att skapa digitala tjänster för kollektivtrafiken. Det ingår också i Decernos uppdrag att vara drivande och att tänka nytt kring lösningar för framtida verktyg för kollektivt resande.

Värdet är cirka 120 miljoner kronor

Det nytecknade avtalet med Decerno är på fyra år med option om ytterligare förlängning på två plus två år. Värdet baserat på fyra år är cirka 120 miljoner kronor. Skånetrafiken uppger att man har valt leverantör utifrån det bästa förhållandet mellan pris och ett antal olika kvalitetskriterier.

– Den nya plattformen är navet mellan Skånetrafikens mer interna system och våra mer publika e-tjänster, system som måste kommunicera med varandra. Den nya plattformen som Decerno nu utvecklar säkerställer ett säkert och kostnadseffektivt informationsutbyte, säger Johan Frithiof-Karlberg, chef Digitalisering & IT på Skånetrafiken.

Läs också: Nu kan man följa Skånes bussar i realtid – och bygga tjänster på datan