Beslutet om en digital vårdgaranti fattades av Hälso- och sjukvårdsnämnden i går tisdag. Förutom den nationella vårdgarantin som handlar om att vård ska ske inom viss tid ska nu vårdgivarna i Stockholm också bli mer digitala. Den nya garantin ålägger dem nämligen att vara neutrala när det gäller hur vården ges – oavsett om den sker fysiskt eller digitalt.

Daniel Forslund (L), ordförande för Regionstyrelsens Innovations- och utvecklingsutskott, framhåller i en kommentar att vården måste kunna möta patienter på deras villkor och erbjuda fler kontaktvägar än telefontider och väntrum.

– Våra invånare förväntar sig att vården ska följa i samma digitala utveckling som samhället i övrigt, och därför är det viktigt att alla vårdgivare lever upp till våra skarpa krav på tillgänglighet – såväl fysiskt och digitalt, säger han.

It i vården-dagen, 10 december – 40 inspirerande talare, nya digitala lösningar som lyfter vården, konkreta tips på hur du implementerar nya arbetssätt och it-system. Läs mer och boka här »

Vårdgivarna ska ha ett obligatoriskt basutbud av digitala förmågor. De ska kunna ta emot en digital kontatkförfrågan och se till att invånarna kan läsa sina journaler på nätet och se hur statusen är när det gäller deras högkostnadsskydd.

De ska också successivt komplettera sina digitala förmågor för att bättre kunna uppfylla vårdavtalets mål.

Beslutet gäller all vård som bedrivs genom avtal med Region Stockholm.

Läs också:
App-läkare här för att stanna – oro för bristande etik
Stora risker kring patientdata i Skånes miljardprojekt – brister hotar säkerheten