Vi har tidigare skrivit om svenska Axiell Group, som jobbar med att digitalisera bibliotek, museer och arkiv, och har en ambition att bli en global jätte på den digitala kulturmarknaden. Nu har man onekligen lyckats med det globala då man åtar sig ett uppdrag i Nya Zeeland.

Där blir Axiell Group nu partner till landets riksarkiv, som ska göras tillgängligt digitalt till för såväl landets medborgare som globala intressenter som exempelvis skribenter, akademiker, forskare, historiker, journalister och film- och dokumentärproducenter. De samlingar som ska digitaliseras beräknas vara värda 1,7 miljarder australiensiska dollar, vilket motsvarar 11,3 miljarder kronor.

– Det är nu det börjar hända på bredare front. Digitaliseringen i kultursektorn växer och vi står inför en demokratisk kunskapsrevolution när samlingar kan tillgängliggöras i hela världen för forskare och medborgare. Det är mycket givande att hjälpa till att skapa samhällen som är medvetna, informerade och kulturellt rika. Vi är oerhört stolta över att Nya Zeelands riksarkiv väljer Axiell, säger Joel Sommerfeldt, koncernchef för Axiell Group.

Det är en rik kulturhistoria som landets regering vill bevara under ett nystartat program som går under namnet Bevara nationens minne. Från att polynesier bosatte sig på Nya Zeeland från 1200-talet och utvecklade maorikulturen till den första europeiska kontakten 1642 och givetvis ska även 1840 lyftas fram då britterna och maorierna undertecknade Waitangifördraget, vilket gjorde Nya Zeeland till en koloni inom brittiska imperiet. Att landet 1890 fick kvinnlig rösträtt och mycket annat ska också lyftas fram när nationens historia ska finnas öppen online.

För Axiell är affären den tredje största i det aktuella affärssegmentet. Det stora digitaliseringsprojektet löper över fyra år och Axiell kommer att etablera ett datacenter i Melbourne.

– Axiells nya programvara kommer inte bara att ge nyazeeländare bättre tillgång till vår nations historia, utan den kommer också förenkla administration och hantering av samlingarna för personalen, säger Richard Foi, chefsarkivarie vid Archive New Zeeland.

Läs också: Svenska bolaget som vill bli kulturens digitala jätte