Konsultbolagen har det senaste året drabbats av en rejäl pessimism över möjligheterna att hålla uppe it-konsultpriserna. Åtminstone enligt undersökningsföretaget Inspectums årliga rapport om den svenska konsultmarknaden, som görs på uppdrag av konsultmäklaren Konsultkompaniet.

För första gången på sex år är det fler som tror på lägre konsultpriser nästa år än högre. Tomas Qviberg som är vd för Konsultkompaniet säger att stora konsultköpare hos banker och försäkringsbolag har blivit allt tuffare i sina upphandlingar, något som håller priserna nere.

– Min uppfattning är att banker och försäkringsbolag håller emot prisökningar. De har använt sig av it-konsulter länge och är duktiga på att upphandla.

Men varför är konsultbolagen särskilt pessimistiska inför nästa år?

– Det verkar som om väldigt många är skeptiska till utvecklingen även om vi alla vet att det behövs fler it-konsulter. Det talas ju mycket om att vi är på väg mot minskad tillväxt men det behöver inte innebära att vi går in i en lågkonjunktur.

Inför 2020 tror 23 procent av de ungefär 100 konsultbolagen som ingår i undersökningen på lägre priser. Förra året var det bara åtta procent som trodde på lägre priser.

Stor skillnad jämfört med föregående år

Samtidigt tror bara 17 procent på högre priser, mot 40 procent förra året. Den resterande gruppen tror att priserna blir samma som i år.

Även tron på bättre tider har fått sig en knäck, konstaterar Tomas Qviberg.

– Siffrorna visar en dramatiskt ökande osäkerhet kring utvecklingen, både när det gäller konsultpriserna och när det gäller tillväxten. Många är uppenbarligen mer pessimistiska.

Lika stora förändringar jämfört med tidigare rapporter är det inte när konsultbolagen ska peka ut vilka tekniker som är hetast. 37 procent uppger att AI är hetaste tekniken. 20 procent uppger molnet, följt av IOT, säkerhet och maskininlärning som alla ligger runt sju procent.

Tomas Qviberg säger dock att många konsulter nog får AI-moment inlagda i konsultuppdraget, men att det är allmänna begrepp.

Generella och lite luddiga begrepp

– AI och molnet är stora, ganska generella och lite luddiga begrepp som många svänger sig med utan att det egentligen är definierat var AI börjar och slutar. Maskininlärning är en sorts applicerad AI som är tydligare definierad.

Ytterligare en uppgift som sticker ut i årets undersökning är att de undersökta företagen har fått en mer negativ inställning till konsultmäklare. Tomas Qviberg säger att den långsiktiga tendensen under flera år varit att den här kategorin nått allt större acceptans, men att det i år är betydligt fler som uppger att de har en negativ inställning till konsultmäklarna, närmare bestämt 28 procent jämfört med tolv procent förra året.

– Jag tror att en förklaring kan vara att de största konsultmäklarna har börjat ta uppdrag som inköpare av it-konsulttjänster samtidigt som de fortfarande erbjuder sina tjänster som it-konsultmäklare. Det har väckt ont blod.

Läs mer: Chockrapporten – historiskt låg tillväxt för it i Sverige