Sedan två år är Casper Klynge utsedd av danska utrikesdepartementet till en ny roll, tech-ambassadör. Det är en global roll, men ungefär hälften av sin tid sitter han i det som brukar anses vara it-världens epicentrum, Silicon Valley. Övrig tid finns han på andra håll där framför allt Kina och hemma i Köpenhamn är två vanliga arbetsplatser. Vi träffade honom i San Francisco för ett samtal om vad en tech-ambassadör är och vilket uppdrag en sådan har och vilka frågor som ska drivas.

– Det här är ett politiskt uppdrag och inte ett kommersiellt. Vi är inte här för att sälja något, utan det vi vill göra är att se var det sker störst påverkan på det danska samhället, säger han och ger exempel på frågor som upptar vardagen.

– Om man frågar folk i Köpenhamn, eller i Stockholm, så betyder techföretagen mycket idag. Instagram, Facebook, Youtube och Google har nästan lika stor påverkan på ditt liv som länder har idag.

Han nämner framför allt två konkreta saker som den utsända danska delegationen kan göra på plats i Kalifornien.

– Det första är att hämta hem kunskap om vad som händer i det centrum för transformation som Silicon Valley är, för att förstå hur vi som samhälle reagerar på det här. Och sedan titta på vad den danska regeringen ska göra, politiskt, och med lagar eller regleringar. Det andra är att representera danska intressen visavi techbolagen. Det kan handla om olika saker som terrorism, extremism, olagligt innehåll och cybersäkerhet.

Cyberattacken kostade miljardbelopp

Inte minst cyberattacker har ökat under de senaste åren, och där nämner han den stora attack som danska jätten Maersk råkade ut för, för två år sedan och konstaterar att det kostade miljardbelopp.

Men den techrelaterade del som har blivit mest politik idag är så klart den effekt som sociala medier medför, där folk skapar ekokammare med ensidiga åsikter och inte sällan alternativa sanningar. Och där försöker man så gott det går att ha en dialog med bolag som exempelvis Facebook, Google och Twitter.

– Vi får tillgång till vissa företag medan andra är svårare. Från vår sida handlar det inte om ett försök att sluta fred utan det vi försöker att göra är att medvetandegöra att plattformarna inte är neutrala, och att de behöver ta ett ansvar för vad som finns där, säger han och gläds åt att det görs vissa framsteg.

– När det är olagligt innehåll kan de inte längre säga att de inte kan ta ett ansvar. Flera av företagen börjar förstå att det kan bli ett kommersiellt problem för dem att inte vara samarbetsvilliga med regeringar.

En annan riskfaktor han tar upp är att techjättarna kliver in på fler och fler områden i samhället.

– En av de största skillnaderna nu är att de går in på flera områden, som till exempel inom hälsosektorn. När de gör mer och mer blir det också viktigare. Vi ser också mer och mer exempel på att totalitära stater fått tillgång till ny teknologi, säger han och tar ansiktsigenkänning som ett exempel som inte alltid används på rätt sätt, och där finns dessutom flera risker.

Måste lägga tid på att hitta spelregler

– Det är ett superbra exempel. Det finns fördelar som när man ska använda det för sin telefon, men det finns också stora risker. Ett exempel är homosexualitet. Det är många som säger att det går att med 80-90 procents sannolikhet att avgöra om någon är homosexuell eller heterosexuell. Det kanske inte är en aktuell risk i de nordiska länderna, men det är inte särskilt kul om man bor i ett land där det inte är tillåtet. Så det kan brukas, och det kan missbrukas. Därför måste vi lägga mer tid på att förstå och hitta spelregler. Där tror jag att små ekonomier som Danmark, Sverige och Norge har ett viktigt uppdrag.

Danmark är inte ensamt om att ha en tech-ambassadör. Casper Klynge nämner Tyskland, Frankrike, Estland, Slovenien, Uruguay, Ghana, Sydkorea och Singapore som länder som också jobbar på liknande sätt. Och det finns även en hel del internationella samarbeten.

– Nu i mars kommer vi att samla ungefär 30 länder här i The Bay Area där vi vill skapa en gemensam förståelse för vad som sker, samt göra ett försök att påverka tech-giganterna. Ju fler skandaler som inträffar med dataläckor eller valpåverkan eller annat som inträffar desto större blir aptiten på att reglera, säger han och vill bygga vidare på det.

Har inte velat ha en dialog

– Det är lite av en paradox att ju fler exempel vi ser på dåligt uppträdande i tech-industrin desto svårare får de att härja fritt. Därför anser vi att vi har en ganska bra säljpitch. Vårt mål är inte att göra det svårare för företagen, utan vi vill bara ha en dialog och förstå varför de inte är bekymrade över sådant som demokrati och mänskliga rättigheter. Där har vi tyvärr tvingats bli besvikna och inse att flera av de stora bolagen inte har velat ha en dialog. Men vi kommer att få se mer och mer att regeringar, civilsamhälle och medarbetare går emot de företag som inte spelar efter reglerna.

Casper Klynge säger att Sverige är ett av de länder som kommer att vara med under samlingen i mars. Vi har dock inte någon uttalad ambassadör för de aktuella frågorna, utan har valt andra sätt att jobba.

– Vi har ingen tech-ambassadör men Sverige har flera specifika ambassadörer och sändebud för olika sakfrågor. Bland annat ett särskilt sändebud för hybrida hot, konstaterar UD:s pressjour och ger exempel.

– Regeringen har innovations- och forskningsråd vid de svenska ambassaderna i Brasilia, New Delhi, Peking, Seoul, Tokyo och Washington DC. Verksamheten arbetar aktivt med att främja svensk innovation, forskning och högre utbildning inom områden av betydelse för Sverige, både långsiktigt och strategiskt. Verksamheten leds och samordnas från ett kansli vid näringsdepartementet.

Läs också: Techjättar frågas ut av amerikanska lagstiftare