I nästan tio år var Mats Hultin cio på Saab men sedan augusti har Ericsson i Kista blivit hans nya hemmaarena. Och faktum är att företagen är rätt lika tycker han.

– Det är två ingenjörstunga företag som visserligen verkar i olika branscher och olika kundsegment – men generellt är min bild att det finns fler likheter än jag trodde.

Men en av de saker som skiljer de båda företagen åt är att man på Ericsson skapar lösningar som också går att använda internt.

– Vi har över 600 patent inom AI och det implementerar vi både i kundlösningar och i interna processer. Det gör att vi får ner kostnaderna och blir snabbare att hjälpa kunder. Och när vi gör det själva kan vi också visa upp våra lösningar.

Betydligt mer att göra när det gäller automatiseringen

I dag finns det mer än 200 mjukvarubottar som sköter olika interna processer på Ericsson. Men Mats Hultin framhåller att det finns betydligt mer att göra när det gäller automatiseringen internt.

– Det finns fortfarande processer som tar lite för lång tid. Alla flöden som är transaktionstunga som beställningsprocesser och olika stödjande processer kan automatiseras. Men det gäller att göra det systematiskt. Trots att vi haft en otrolig utveckling så är det här något som bara fortsätter.

Han poängterar att som cio är det också hans ansvar att se till att det går att använda de egna lösningarna internt.

– Det handlar ju om beslut baserade på fakta som man kan lita på och ha snabb tillgång till. Så det är en viktig del som ska fungera. Och det gäller också att ha kontroll på hur data används – både när det gäller personuppgifter och säkerhet.

Hur är det då att vara cio på ett företag som Ericsson där man använder sina egna produkter och inte behöver ägna sin tid åt att få styrelse och ledning att förstå värdet av digitaliseringen?

– Jag ser mig inte som den som har patent på it utan mer som att min roll är att koordinera – vara med och fånga upp trender och så. I grund och botten handlar det om att vara så affärsnära som det går, säger Mats Hultin.

– Kundupplevelsen i de system som kunderna använder ska vara så bra som vårt varumärke förtjänar och den bygger också på interna processer och ledtid ut till kund.

Och för att det ska fungera gäller det att de som arbetar på Ericsson har en väl integrerad systemlösning.

– De ska känna att det fungerar som det ska i sin helhet. Och då gäller det också att vi kan hantera vårt systemarv och modernisera det samtidigt som vi kan göra snabba förändringar i de användarnära delarna, säger Mats Hultin. 

Ett helt nytt produktdatasystem

En pusselbit i bygget är ett helt nytt produktdatasystem som den tidigare cio:n Johan Torstensson beskrev som ”den största digitala transformeringen internt som vi gjort på Ericsson” och ett av de tre kärnsystemen vid sidan av affärssystemet och crm-systemet.

– Vi håller just nu på med implementeringen i vår ingenjörsverksamhet och vad jag har hunnit se är det en bra implementering.

Ett annat område som Mats Hultin ser stor utvecklingspotential i är molnet. Där samarbetar Ericsson redan med alla de stora aktörerna – Amazon, Google och Microsoft – och har dessutom ett privat moln.

– Vi har kommit långt i att prova på olika delar men genom att skala ännu mer och snabbare så kan vi få ut ännu mer nytta, säger han.

Kompetens kan ju vara en trång sektor – hur ser du på era möjligheter att få den kompetens ni behöver?

– Jag tycker att vår hr-avdelning har en framåtlutad och tung roll när det gäller att hjälpa Ericsson med kompetenstransformationen. Och eftersom vi är ett globalt företag så har vi ju också möjlighet att växa på olika ställen i världen beroende på var kompetensen finns, säger Mats Hultin.

I takt med automatiseringen så försvinner behovet av en del kompetenser medan andra tillkommer konstaterar han.

– Där kan vi vara proaktiva i att transformera vår egen kompetens. Jag upplever det inte som att våra anställda ser det som ett hot utan tar det till sig och planerar för det.

Läs också:
Här är de smarta saker Ericsson ska fylla 5g-näten med
Så automatiserar Ericsson – varje mjukvarubot har en egen chef