Förnybar energi blir allt viktigare för molnjättarna. Nu gör AWS ännu en satsning i Sverige med hjälp av BP. Tanken är att den energi den nya investeringen ger ska användas för att driva AWS datacenter.

Exakt var i Sverige det ska byggas framgår inte, utan BP specificerar platsen som Västernorrland. Det handlar om två olika satsningar som ska påbörjas 2021 som totalt ska ge 170 megawatt från vind och sol. Vindkraftsanläggningen kommer alltså att finnas i Västernorrland och solkraftsbygget ska ligga i Spanien.

Satsningen i Västernorrland beskrivs som ”en av de största vindkraftverk som byggs på land i Europa” och kommer att ha en effekt på 122 megawatt från och med att det snurrat igång 2022.

– BP och AWS är båda inriktade på att minska utsläppen från sina respektive verksamheter. Ett sätt för BP att spela en viktig roll för våra kunder är att använda vår storlek för att ta fram innovativa, pålitliga och flexibla leveranser av förnybar energi till stora företagskunder och partners, kommenterar Robert Lawson, chef för Global Gas på BP Supply and Trading, den svenskspanska etableringen.

Läs också: Nu ska molnjätten skörda frukterna av Sverigebygget