Bygg- och anläggningssektorn är den största köparen av drönare för enterprise-segmentet, konstaterar analysföretaget Gartner i en rapport om den här nya marknaden.

– Den här sektorn är tidigt ute när det gäller drönare, vilket gör att övervakning av byggnadsarbeten är det enskilt största användningsområdet framöver, när det gäller de här enheterna, säger Kay Sharpington, analytiker på Gartner.

Enbart inom den här branschen väntas det levereras 210 000 drönare under 2020 (av totalt 526 000). Drönare tar över uppgifter som markundersökning, då det är snabbare och säkrare än att genomföra dessa till fots.

Även brandtjänst och försäkringsbranschen är stora användare av drönare. Inom detaljhandeln väntas det öka kraftigt.

Totalt sett väntas antalet drönare inom enterprise-segmentet öka från årets 351 000 till 526 000 nästa år. År 2023 väntas antalet levererade drönare uppgå till 1 272 000 enheter.

Läs mer: Gartner: Passa på nu cio:er – dörren till ledningen står på glänt